• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 3953335
  • Số người đang xem: 25
  • Trong ngày: 3942
  • Trong tuần: 3942
  • Trong tháng: 121092
  • Trong năm: 3601112
Trang chủ

Tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử đình Cao Thượng

( 07:42 | 09/07/2012 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Mục tiêu: Chống xuống cấp, tôn tạo đình, bảo tồn đình, bảo tồn các giá trị văn hóa, kiến trúc, lịch sử gắn liến với ngôi đình.

Nguồn vốn đầu tư: Vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ.

Lĩnh vực chuyên môn: 
Xây dựng
Loại dự án: 
DA nhóm C
Loại hình tài trợ: 
DA ĐT bằng nguồn vốn ngân sách NN.
Thời gian thực hiện
Bắt đầu: 
01/04/2010
Kết thúc: 
04/04/2012
Tình trạng dự án: 
Hoàn thành
;?>