• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5410580
  • Số người đang xem: 18
  • Trong ngày: 3
  • Trong tuần: 12736
  • Trong tháng: 1578337
  • Trong năm: 5058357
Trang chủ

Lịch sử phát triển

( 08:24 | 11/07/2012 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CƠ QUAN

 

1. Quá trình thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang

a) Quá trình thành lập

Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về việc Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,  ngày 31/3/2008, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang trên cơ sở hợp nhất Sở Văn hóa - Thông tin Bắc Giang, Sở Thể dục - Thể thao Bắc Giang và tiếp nhận chức năng, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Thương mại và Du lịch Bắc Giang (cũ); tiếp nhận chức năng, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về gia đình từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Bắc Giang (cũ); chuyển chức năng và tổ chức về báo chí, xuất bản về Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, đồng thời chịu sự chỉ đạo, h­ướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trụ sở làm việc: Tại trụ sở làm việc của Sở Thể dục - Thể thao Bắc Giang (cũ); chuyển nơi làm việc của Trung tâm Thể dục - Thể thao về Trụ sở làm việc của Sở Công nghiệp (cũ) (Điều 1, Quyết định số 22/QĐ-UBND).

b) Chức năng, nhiệm vụ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang có chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; thể dục, thể thao; du lịch; gia đình; quảng cáo (trừ quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) (theo quy định tại điểm 12, Điều 8, Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ).

2. Quá trình phát triển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang

a) Năm 2008, khi thành lập có:

* Lãnh đạo Sở, gồm:Giám đốc và 05 Phó Giám đốc.

*  Các phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở, gồm 08 phòng:

- Văn phòng Sở;

-  Thanh tra Sở;

-  Phòng Quản lý  văn hóa;

-  Phòng Quản lý  Di sản Văn hóa;

-  Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình;

-  Phòng Quản lý  Thể dục Thể thao;

-  Phòng Quản lý  Du lịch;

-  Phòng Kế hoạch - Tài chính;

-  Phòng Tổ chức Pháp chế.

*  Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, gồm 08 đơn vị:

-  Bảo tàng tỉnh;

-  Thư viện tỉnh;

-  Trung tâm Văn hóa tỉnh;

-  Đoàn Nghệ thuật (Chèo, ca múa nhạc nay là Nhà hát Chèo);

-  Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng;

-  Ban Quản lý di tích;

-  Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao;

-  Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao, Du lịch.

b) Năm 2009

Thành lập thêm 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch thành lập theo Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang.

 - Trường Năng khiếu thể dục thể thao thành lập theo 102/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang.   

c) Năm 2010

Nâng cấp Đoàn Nghệ thuật (Chèo, Ca múa nhạc), thành lập Nhà hát Chèo.

 

TIỂU SỬ VÀ NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

I/ Giám đốc Sở

1. Đồng chí Hoàng Thị Hoa

* Tiểu sử

- Họ và tên: Hoàng Thị Hoa.

- Sinh ngày: 25/9/1962.

- Quê quán: Xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. 

- Nơi thường trú: Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

 - Chức vụ và đơn vị công tác:

+ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang (từ tháng 3/2008 đến tháng 8/2011);

+ Phó Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Giang (từ tháng 9/2011 đến nay).

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục.

- Trình độ chính trị: Cao cấp.

- Ngày vào đảng: 03/6/1990, chính thức: 03/6/1991.

* Quá trình công tác

- Từ 9/1986 đến 12/1989: Giáo viên trường PTLĐ Yên Dũng, Hà Bắc.

- Từ 01/1990 đến 12/1994: Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Dũng, Hà Bắc.

- Từ 01/1995 đến 7/1998: Phó Bí Thư, Bí thư Huyện đoàn Yên Dũng, Hà Bắc.

- Từ 8/1998 đến 12/2000: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Dũng, Bắc Giang.

- Từ 01/2001 đến 3/2008: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tỉnh Bắc Giang.

- Từ 4/2008 đến 8/2011: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Từ 9/2011 đến nay: Phó Trưởng đoàn, Phụ trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang.

* Nhiệm vụ

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác về: Kế hoạch- Tài chính; Tổ chức cán bộ.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Kế hoạch- Tài chính; Phòng Tổ chức cán bộ; Bảo tàng tỉnh.

* Từ  9/2011 đến nay

Đồng chí Hoàng Thị Hoa được phân công nhiệm vụ mới: Phó Trưởng đoàn, Phụ trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang.

2. Đồng chí Nguyễn Thế Chính

* Tiểu sử

- Họ và tên: Nguyễn Thế Chính.

- Sinh ngày: 20 tháng 7 năm 1956.

- Quê quán: Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang.

- Nơi thường trú: số 58 Nguyễn Cao, Ngô Quyền, Bắc Giang.

- Chức vụ và đơn vị công tác: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang (từ 01/9/2011 đến nay).

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Văn, Luật, Báo chí.

- Trình độ chính trị: Cử nhân.

- Ngày vào đảng: 03/5/1986, chính thức: 03/5/1987.

* Quá trình công tác

- Từ 4/1974-10/1977: Bộ đội D105-E568; C14, E19, F968; Trường Văn hóa Quân khu 5, Tiểu đội trưởng.

- 11/1977-10/1981: Sinh viên khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Ủy viên BCH liên chi đoàn khoa Ngữ văn.

- 11/1982-12/1990: Phóng viên, Biên tập viên, Phó trưởng phòng Biên tập Đài Phát thanh Hà Bắc, ủy viên BCH và Bí thư chi đoàn Đài Phát thanh Hà Bắc.

- 01/1991-12/1999: Phó trưởng phòng, Quyền trưởng phòng Biên tập, Phó Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình Bắc Giang.

- 01/2000-02/2003: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đài Phát thanh- Truyền hình Bắc Giang; Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang.

- 3/2003-8/2005: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lục Nam.

- 9/2005-8/2011: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang; ủy viên Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

- 9/2011 đến nay: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

* Nhiệm vụ

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác về: Kế hoạch- Tài chính; Tổ chức cán bộ.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Kế hoạch- Tài chính; Phòng Tổ chức cán bộ; Ban Quản lý Di tích.

II/ Phó Giám đốc Sở

A. Các đồng chí đã nghỉ hưu

1. Đồng chí Nguyễn Bá Thục

*Tiểu sử   

- Họ và tên: Nguyễn Bá Thục.        

- Sinh ngày: 04 tháng 02 năm 1951.

- Quê quán: Tân Viên - An Lão - thành phố Hải Phòng.

- Nơi thường trú: Phường Trần Phú - thành phố Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang.

-Ngày tham gia công tác: 28/5/1971.

- Chức vụ và đơn vị công tác: Phó Giám đốc thường trực Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật, cử nhân chính trị.

* Quá trình công tác

- Từ 5/1971 đến 10/1982 tham gia quân đội và học đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh. Cấp bậc cao nhất : Trung uý.

-Từ 11/1982 đến tháng 12/1999 chuyển ngành công tác tại Thị uỷ Bắc Giang. Chức vụ cao nhất: Phó Bí thư thường trực Thị uỷ (4/1996).

-Từ 01/2000 đến 2/2004: Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Bắc Giang.

- Từ 3/2004 đến 10/2005: Phó Giám đốc Sở Thể dục Thể thao Bắc Giang.

- Từ 11/2005 đến 03/2008: Giám đốc Sở Thể dục Thể thao Bắc Giang, uỷ viên Uỷ ban Olympíc Việt Nam.

- Từ 04/2008 đến 2/2011: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, uỷ viên Uỷ ban Olympíc Việt Nam.

- Tháng 3/2011: Nghỉ hưu tại Phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

* Nhiệm vụ

  - Phó Giám đốc Thường trực, thay Giám đốc điều hành các công việc của Sở khi Giám đốc vắng mặt uỷ quyền.

 - Giúp Giám đốc Sở tham mưu, theo dõi, giải quyết công việc trên lĩnh vực: Thể dục thể thao; Hành chính quản trị, Thanh tra và Thi đua khen thưởng.

 - Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao.

* Từ tháng 3/2011

Nghỉ hưu tại Phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

2. Đồng chí Ngô Quang Toản

* Tiểu sử   

- Họ và tên: Ngô Quang Toản (Tức Ngô Văn Tý).     

- Ngày tháng năm sinh: 15/3/1951.

- Quê quán: Thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.

- Nơi thường trú: Số 26B, ngõ 59, đường Vương Văn Trà, thành phố Bắc Giang.

- Ngày đi công tác: tháng 9 năm 1973.

- Chức vụ và đơn vị công tác: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

- Ngày vào Đảng: 19/12/1978 chính thức ngày 19/12/1979.

* Quá trình công tác

- Từ 9/1973-9/1975:Dạy tại trường Sư phạm miền núi Hà Bắc, làm Phó Bí thư Đoàn (1974 - 1975).

- Từ 10/1975-9/1981: Dạy tại Trường THPT Hiệp Hòa số 2. Là Bí thư Đoàn trường (1976 - 1981).

- Từ 10/1981-3/1982: Phó Trưởng Phòng Giáo dục Hiệp Hòa, Bắc Giang.

- Từ 4/1982-12/1989: Trưởng phòng Giáo dục Hiệp Hòa, Bắc Giang.

- Từ 01/1990-3/1997: Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

- Từ 4/1997-11/2000: Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin Bắc Giang.

- Từ 12/2000-8/2001: Phó Giám đốc phụ trách Sở Văn hóa và Thông tin Bắc Giang.

- Từ 9/2001-3/2008: Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin Bắc Giang.

- Từ 4/2008 đến 3/2011: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Từ 4/2011 đến nay: Nghỉ hưu tại Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

* Nhiệm vụ

Giúp Giám đốc Sở tham mưu, theo dõi, giải quyết công việc trên các lĩnh vực: Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; công tác Gia đình.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình; Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đoàn Nghệ thuật (Chèo, Ca múa nhạc).

3. Đồng chí Đỗ Đức Thành

* Tiểu sử   

- Họ và tên: Đỗ Đức Thành.

- Sinh ngày: 22 tháng 9 năm 1952.

- Quê quán: Thôn Hoàng Mai, Xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, Bắc Giang.

- Nơi thường trú: Tổ dân phố số 5, Hà Vị 2, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Chức vụ và đơn vị công tác: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Thể dục thể thao.

- Trình độ chính trị: Cao cấp.

* Quá trình công tác

- Từ tháng 10/1971-5/1973: Cán bộ Thể dục thể thao huyện Việt Yên, Bắc Giang, Hà Bắc.

- 6/1973-12/1984: Cán bộ Thể dục thể thao huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.

- 01/1981-8/1984: Học chuyên tu đại học tại Trường Đại học Thể dục thể thao Từ Sơn.

- 9/1983-3/1993: Cán bộ Sở Thể dục thể thao Hà Bắc.

- 4/1993-12/1994: Cán bộ Sở Văn hóa và Thông tin Hà Bắc.

- 01/1995-9/1996: Cán bộ Sở Thể dục thể thao Hà Bắc.

- 01/1997-12/1999: Trưởng phòng Nghiệp vụ, Sở Thể dục thể thao Bắc Giang.

- 01/2000-7/2005: Trưởng phòng Hành chính-Tổ chức-Tổng hợp Sở Thể dục thể thao Bắc Giang.

- 8/2005-3/2008: Phó Giám đốc Sở Thể dục thể thao Bắc Giang.

- 4/2008 đến 9/2012: Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

* Nhiệm vụ

Giúp Giám đốc Sở tham mưu, theo dõi, giải quyết công việc trên các lĩnh vực: Thể dục thể thao; Hành chính quản trị; Du lịch và Thi đua khen thưởng.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Nghiệp vụ Du lịch, Văn phòng Sở; Trường Năng khiếu Thể thao; Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch.

4. Đồng chí Ngô Văn Trụ

* Tiểu sử   

- Họ và tên:  Ngô Văn Trụ.

- Sinh ngày 25 tháng 10 năm 1952.

- Quê quán: Huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

- Nơi thường trú: Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang.

- Năm tham gia công tác:tháng 02 năm 1975.

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Thư viện.

- Trình độ Chính trị: Cao cấp.

- Ngày vào đảng: 03/4/1983, chính thức: 03/4/1984.

*Quá trình công tác

- Từ năm 1975 đến 10/1979, viên chức Thư viện tỉnh Hà Bắc.

- Từ năm 1979 đến 1983, Phó Chủ nhiệm Thư viện tỉnh Hà Bắc.

- Từ năm 1983 đến 1992, Giám đốc Thư viện tỉnh Hà Bắc.

- Từ năm 1992 đến 2000, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Triển lãm tỉnh Bắc Giang.

- Từ năm 2000 đến 3/2008, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin Bắc Giang.

- Từ năm 2004 đến 2009, Phó Giám đốc Sở Văn hóa vàThông tin kiêm Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Giang; Tổng biên tập Tạp chí Sông Thương.

- Từ 4/2008 đến nay: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

* Nhiệm vụ

Giúp Giám đốc Sở tham mưu, theo dõi, giải quyết công việc trên lĩnh vực: Văn hóa.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Nghiệp vụ Văn hóa; Trung tâm Văn hóa; Thư viện; Bảo tàng; Nhà hát Chèo.

* Từ 11/2012

Nghỉ hưu tại: Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

 

B. Các đồng chí đương chức

1. Đồng chí Nguyễn Sĩ Cầm

* Tiểu sử   

- Họ và tên: Nguyễn Sĩ Cầm.

- Sinh ngày: 19 tháng 02 năm 1964.

- Quê quán: Ngọc Châu, Tân Yên, Bắc Giang.

- Nơi thường trú: Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Chức vụ và đơn vị công tác: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Văn học.

- Trình độ chính trị: Cử nhân.

- Ngày vào đảng: 16/9/1997, chính thức: 16/9/1998.

* Quá trình công tác

- Từ 11/1988-02/1997: Chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa thông tin cơ sở, Sở Văn hóa và Thông tin Hà Bắc.

- 3/1997-9/1997: Chuyên viên phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Sở Văn hóa và Thông tin Bắc Giang.

- 10/1997-02/2005: Phó Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính - Tổng hợp, Chủ tịch công đoàn Sở, Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Văn hóa và Thông tin Bắc Giang.

- 3/2005-4/2008: Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thông tin Bắc Giang, kiêm Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành tỉnh Bắc Giang.

- 5/2008-4/2011: Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- 5/2008-4/2010: Chi ủy viên Chi bộ cơ quan Sở Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- 5/2008-nay: Ủy viên BCH Công đoàn Sở Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- 5/2010-nay: Phó Bí thư Chi bộ cơ quan Sở, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- 8/2010-nay: Ủy viên BCH Đảng bộ các cơ quan tỉnh Bắc Giangnhiệm kỳ 2010-2015.

- 5/2011 đến nay: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

* Nhiệm vụ

Giúp Giám đốc Sở phụ trách công tác quản lý cấp phép biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo, karaoke, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; công tác gia đình.

Trực tiếp phụ trách các phòng: Nghiệp vụ Văn hoá; Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình; các đơn vị: Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng, Thư viện tỉnh; Trung tâm Văn hoá tỉnh; Nhà hát Chèo Bắc Giang.

2. Đồng chí Nguyễn Trọng Bắc

* Tiểu sử   

- Họ và tên: Nguyễn Trọng Bắc.

- Sinh ngày: 16 tháng 5 năm 1971.

- Quê quán: xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Nơi thường trú: Khu phố 2A, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Thể dục thể thao.

- Trình độ chính trị: Cử nhân.

- Ngày vào đảng: 23/01/1995, chính thức: 23/01/1996.

* Quá trình công tác:

- Từ tháng 10/1993-3/1996: Giáo viên, Bí thư chi đoàn giáo viên, Ủy viên thường vụ BCH đoàn trường Trung học kỹ thuật Nông nghiệp Trung ương.

- 4/1996-9/1997: Cán bộ tổng hợp; Chuyên viên phòng Nghiệp vụ; Bí thư chi đoàn thanh niên Trung tâm Thể dục thể thao, Sở Thể dục thể thao Bắc Giang.

- 10/1997-6/1999: Học viên trường Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- 10/1999-7/2005: Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao; Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Thể dục thể thao Bắc Giang.

- 8/2005-3/2008: Phó Giám đốc Sở Thể dục thể thao Bắc Giang.

- 4/2008-4/2009: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

- 5/2009-4/2011: Phó Bí thư Huyện ủy Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

- 5/2011 đến nay: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

* Nhiệm vụ

Phụ trách các đoàn thể quần chúng: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh; công tác tự vệ cơ quan.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Thanh tra Sở, Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao, Trường Năng khiếu thể thao, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT.

 

 

 

Các tin khác

 
;?>