• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5047546
  • Số người đang xem: 25
  • Trong ngày: 2052
  • Trong tuần: 2052
  • Trong tháng: 1215303
  • Trong năm: 4695323
Trang chủ

DT003-SVHTTDL

( 09:41 | 07/09/2012 ) Bản để inGửi bài này qua Email
Tên đề tài: 
Nghiên cứu giá trị văn hoá gia đình truyền thống để phục vụ công tác xây dựng nếp sống văn hoá gia đình trong thời kỳ mới
Cấp quản lý: 
Cơ sở
Lĩnh vực: 
Văn hóa
Đơn vị chủ trì: 
Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình
Thời gian thực hiện: 
09 tháng: từ tháng 3/2010 đến tháng 11 năm 2010
Kết quả đề tài: 
Đã hoàn thành
;?>