• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5047311
  • Số người đang xem: 21
  • Trong ngày: 1817
  • Trong tuần: 1817
  • Trong tháng: 1215068
  • Trong năm: 4695088
Trang chủ

DT005-SVTTDL

( 09:44 | 07/09/2012 ) Bản để inGửi bài này qua Email
Tên đề tài: 
Điều tra nghiên cứu trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội thời Lý- Trần qua di chỉ Cầu Từ và các di tích liên quan ở tỉnh Bắc Giang
Cấp quản lý: 
Cơ sở
Lĩnh vực: 
Văn hóa
Đơn vị chủ trì: 
Phòng Nghiệp vụ Văn hóa
Thời gian thực hiện: 
09 tháng: từ tháng 3/2010 đến tháng 11 năm 2010
Kết quả đề tài: 
Đã hoàn thành
;?>