• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5047360
  • Số người đang xem: 8
  • Trong ngày: 1866
  • Trong tuần: 1866
  • Trong tháng: 1215117
  • Trong năm: 4695137
Trang chủ

DT006-SVTTDL

( 09:46 | 07/09/2012 ) Bản để inGửi bài này qua Email
Tên đề tài: 
Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng thư viện điện tử tỉnh Bắc Giang
Cấp quản lý: 
Cấp tỉnh
Lĩnh vực: 
CNTT
Đơn vị chủ trì: 
Thư viện tỉnh
Thời gian thực hiện: 
Từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 9 năm 2011
Kết quả đề tài: 
Đã hoàn thành
;?>