• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5207646
  • Số người đang xem: 21
  • Trong ngày: 2956
  • Trong tuần: 12386
  • Trong tháng: 1375403
  • Trong năm: 4855423
Trang chủ

DT008-SVHTTDL

( 16:39 | 10/09/2012 ) Bản để inGửi bài này qua Email
Tên đề tài: 
Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa phi vật thể tiêu biểu của các dân tộc tỉnh Bắc Giang
Cấp quản lý: 
Cấp tỉnh
Lĩnh vực: 
Văn hóa
Đơn vị chủ trì: 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch
Thời gian thực hiện: 
24 tháng, từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 12 năm 2013
Kết quả đề tài: 
Đã hoàn thành
;?>