• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5229220
  • Số người đang xem: 20
  • Trong ngày: 5439
  • Trong tuần: 33960
  • Trong tháng: 1396977
  • Trong năm: 4876997
Trang chủ

Sô: 35/2010/NQ-HðND

( 16:30 | 12/09/2012 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang

Dowload File

;?>