• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 3953342
  • Số người đang xem: 24
  • Trong ngày: 3949
  • Trong tuần: 3949
  • Trong tháng: 121099
  • Trong năm: 3601119
Trang chủ

Số: 21/KH-SVHTTDL

( 08:45 | 21/09/2012 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Mục đích: Nâng cấp trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch để đáp ứng được Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 16/6/2011 và Thông tư 24//TT-BTTTT ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Lĩnh vực chuyên môn: 
Công nghệ thông tin
Loại dự án: 
DA nhóm A
Loại hình tài trợ: 
DA ĐT bằng nguồn vốn ngân sách NN.
Thời gian thực hiện
Bắt đầu: 
03/07/2012
Kết thúc: 
04/09/2012
Tình trạng dự án: 
Hoàn thành
;?>