• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5399770
  • Số người đang xem: 20
  • Trong ngày: 1926
  • Trong tuần: 1926
  • Trong tháng: 1567527
  • Trong năm: 5047547
Trang chủ

Quyết định số 153/2012/QĐ-UBND

( 13:50 | 02/10/2012 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Quyết định số 153/2012/QĐ-UBND ngày 08/06/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chế độ và trang thiết bị đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Bắc Giang.

Download file

;?>