• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5420065
  • Số người đang xem: 14
  • Trong ngày: 51
  • Trong tuần: 22221
  • Trong tháng: 1587822
  • Trong năm: 5067842
Trang chủ

Rút ngắn thời gian cho phép thành lập hội

( 07:47 | 02/11/2012 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Theo Nghị định số33/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, kể từ 1/6/2012, thời gian quyết định cho phép thành lập hội sẽ được giảm từ 60 ngày xuống còn 30 ngày.

Cụ thể, Nghị định 33 nêu rõ, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, quyết định cho phép thành lập hội, trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Như vậy, so với quy định hiện hành tại Nghị định 45, thời gian giải quyết được giảm từ 60 ngày xuống còn 30 ngày.

Phê duyệt điều lệ hội trong thời hạn 30 ngày

Một điểm mới nữa của Nghị định 33 là đã bổ sung quy định cụ thể về thời hạn phê duyệt điều lệ hội.

Theo đó, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày đại hội kết thúc, ban lãnh đạo hội gửi một bộ hồ sơ báo cáo kết quả đại hội và văn bản đề nghị phê duyệt điều lệ hội đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp pháp theo quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phê duyệt điều lệ.

Bổ sung thủ tục, hồ sơ chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

Cũng theo Nghị định 33, hội thực hiện việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện một bộ hồ sơ theo quy định đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hội hoạt động.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội...
Các hội chia, sáp nhập, hợp nhất (trừ trường hợp tách hội) chấm dứt tồn tại và hoạt động sau khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các quyền và nghĩa vụ của hội chia, sáp nhập, hợp nhất được chuyển giao cho các hội mới.

Đối với trường hợp tách hội, thì hội tách và hội thành lập mới do tách hội phải cùng nhau chịu trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ của hội trước khi tách.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2012.

Theo trang TT Bộ VHTTDL

 

 

;?>