• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4160856
  • Số người đang xem: 18
  • Trong ngày: 6694
  • Trong tuần: 34778
  • Trong tháng: 328613
  • Trong năm: 3808633
Trang chủ

Số: 284/2012/QĐ-UBND

( 07:49 | 26/09/2013 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Quyết định số 284/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong lĩnh vực thể thao, văn hoá - nghệ thuật, giáo dục - đào tạo và thông tin - truyền thông.

 

Download

;?>