• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5066777
  • Số người đang xem: 42
  • Trong ngày: 3647
  • Trong tuần: 21283
  • Trong tháng: 1234534
  • Trong năm: 4714554
Trang chủ

Kết quả Triển khai 5 giải pháp thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

( 11:25 | 03/09/2009 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã có hiệu lực thi hành được 1 năm, kể từ ngày 1/7/2008. Trong 1 năm qua, Sở VHTTDL được giao trách nhiệm chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai 5 giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh thực hiện. Kết quả như sau:

Giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức của toàn dân về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình  và Luật Bình đẳng giới.

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình  và Luật Bình đẳng giới ở Bắc Giang đã đạt hiệu quả bước đầu. Đến nay, tất cả các huyện, thành phố và 65% số xã, thị trấn đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình. Công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình được thực hiện thường xuyên với nhiều chuyên đề, chuyên mục, trong đó có chương trình tuyên truyền bằng tiếng dân tộc. Sở VHTTDL tổ chức tập huấn cho 231 cán bộ VH-XH các xã phường, thị trấn trong toàn tỉnh, biên soạn cấp phát 2731 tài liệu, tờ rơi về giáo dục đời sống gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Hội Phụ nữ các cấp tổ chức hàng trăm buổi tập huấn, tuyên truyền cho tất cả chi hội trưởng, hội viên phụ nữ ở cơ sở. Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý tổ chức tuyên truyền tư vấn pháp luật ở 10 huyện, thành phố về nội dung của 2 bộ luật trên. Mỗi buổi tuyên truyền tư vấn có từ 100-150 người đến dự. Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức nhiều buổi quán triệt, học tập 2 bộ luật cho cán bộ công đoàn cơ sở và nữ công nhân viên chức các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền trực quan được thực hiện ở tất cả các huyện, thành phố. Toàn tỉnh đã treo hàng trăm panô, khẩu hiệu, áp phích, băng rôn tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới…. Toàn bộ các hoạt động trên đã tạo hiệu quả bước đầu nâng cao nhận thức cho các gia đình chủ động ngăn chặn bạo lực gia đình, giáo dục bình đẳng giới, xây dựng môi trường lành mạnh cho gia đình.

Giải pháp nâng cao năng lực của gia đình trong phòng chống bạo lực gia đình.

            Hội Phụ nữ các cấp chủ trì triển khai chương trình giáo dục, hướng dẫn các gia đình nêu cao vai trò, nâng cao kiến thức pháp luật, thực hiện các quyền của mình, biết cách đấu tranh để phụ nữ và trẻ em bảo vệ chính bản thân mình khi bị xâm hại, khắc phục tâm lý tự ti, cam chịu, mạnh dạn lên án những hành vi bạo lực gia đình. Hội còn hướng dẫn chị em thực hiện các chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, biết cách tổ chức tốt cuộc sống gia đình, đối nhân xử thế và giữ gìn hạnh phúc.

Giải pháp xây dựng các mô hình điểm CLB phòng chống bạo lực gia đình.

Đây là một loại hình hoạt động rất có hiệu quả ở tỉnh Bắc Giang. Theo hướng dẫn của Bộ, Sở VHTTDL Bắc Giang có Kế hoạch chỉ đạo giao chỉ tiêu cho phòng VH - TT các huyện, thành phố trong năm 2008 - 2009 phải xây dựng được mỗi huyện một mô hình điểm thực hiện các giải pháp phòng chống bạo lực gia đình (mỗi mô hình điểm có từ 2-5 CLB, mỗi CLB có từ 30 -50 thành viên) Sở VHTTDL có cơ chế hỗ trợ ban đầu cho mỗi mô hình điểm là 3 triệu đồng, sau đó để duy trì hoạt động các CLB huy động đóng góp của thành viên, nhân dân địa phương và hỗ trợ của chính quyền cơ sở. Các CLB phòng chống bạo lực gia đình có quy chế, chương trình hoạt động cụ. Các buổi sinh hoạt CLB đã thu hút đông đảo thành viên và nhân dân địa phương tham dự thể vì nội dung thiết thực đến những vụ việc thường ngày của gia đình họ, từ đó họ có thêm kinh nghiệm, kiến thức về xây dựng gia đình và giữ gìn tổ ấm gia đình phát triển bền vững. Đến nay toàn tỉnh Bắc Giang đã có 147 CLB phòng chống bạo lực gia đình với 2897 thành viên ở 10 huyện, thành phố.

Giải pháp thực hiện việc lồng ghép chương trình phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các cấp, các ngành.

Đây là một giải pháp quan trọng nhằm cụ thể hoá các chỉ tiêu, mục tiêu về phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, tránh việc tuyên truyền chung chung không gắn với chỉ đạo cụ thể, trách nhiệm quản lý của Lãnh đạo các ngành, các cấp. Việc thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động, ổn định đời sống gia đình, sẽ góp phần hạn chế bạo lực gia đình do nguyên nhân từ kinh tế khó khăn. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở”, trọng tâm là phong trào xây dựng gia đình văn hoá, được bổ sung tiêu chí “Không có bạo lực trong gia đình” vào tiêu chuẩn xét duyệt công nhận danh hiệu gia đình văn hoá hàng năm.

Giải pháp tăng cường vai trò Lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong thực hiện phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới.

Việc phòng chống bạo lực gia đình là trách nhiệm chung của mọi gia Đảng ủy, đình và toàn xã hội, do đó cần phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể nhân dân. Phải đưa nội dung Phòng chống bạo lực gia đình vào chương trình, kế hoạch công tác. Hàng năm, các cấp uỷ, chính quyền cơ sở thực hiện tốt việc nắm tình hình các vụ bạo lực gia đình để ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra các vụ án nghiêm trọng. Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của công tác hoà giải từ cơ sở, để góp phần ngăn chặn giải quyết tốt các mâu thuẫn, xung đột trong gia đình. Có chế độ khen thưởng, động viên kịp thời với những tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích.

Năm giải pháp chính tỉnh Bắc Giang triển khai trong năm qua để thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, đã đem lại hiệu quả bước đầu, tạo sự chuyển biến nhận thức về vị trí, vai trò của công tác gia đình nói chung, công tác phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình phát triển bền vững nói riêng.

Thành Trung

 

 

;?>