• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5041574
  • Số người đang xem: 42
  • Trong ngày: 709
  • Trong tuần: 28253
  • Trong tháng: 1209331
  • Trong năm: 4689351
Trang chủ

Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động lễ hội năm 2014

( 07:27 | 13/01/2014 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Bắc Giang, ngày 23/12/2013, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang có công văn số 1351/SVHTTDL- NVVH về việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động lễ hội năm 2014 gửi UBND các huyện, thành phố và các đơn vị của ngành.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan chức năng của huyện, thành phố và chính quyền các xã, phường, thị trấn ở địa phương tăng cường quản lý, chỉ đạo và tổ chức tốt các lễ hội năm 2014, tập trung vào các nội dung sau:

1. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ động tham mưu cho Thành ủy, Huyện ủy, UBND huyện, thành phố ban hành văn bản chỉ đạo về công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức lễ hội trên địa bàn.

2. Các cơ quan chức năng của huyện, thành phố như Văn hoá& Thông tin, Công an và chính quyền các xã, phường, thị trấn tổ chức tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2013, tập trung làm rõ những kết quả đã đạt được, đề ra giải pháp cụ thể khắc phục những yếu kém còn tồn tại, không để xảy ra trong mùa lễ hội năm 2014. Xây dựng các phương án, kế hoạch tổ chức lễ hội năm 2014 tại địa phương bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực, quan tâm bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc tổ chức lễ hội và hoạt động lễ hội tại địa phương. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội của Bộ Chính trị, Công điện và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội, Chỉ thị, Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quy định của UBND tỉnh Bắc Giangvề việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

4. Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho nhân dân tham dự lễ hội. Thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm khắc hành vi vi phạm trong các lễ hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

5. Chỉ đạo Ban tổ chức lễ hội, Ban quản lý di tích ở địa phương tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về giá trị lịch sử văn hóa của di tích, ý nghĩa của lễ hội, bổ sung các bảng, biển hướng dẫn du khác chấp hành các quy định thực hiện nếp sống văn minh để nâng cao ý thức của người tham gia lễ hội; rà soát hệ thống trang thiết bị phòng, chống cháy nổ và công tác tổ chức phòng chống cháy nổ tại di tích; không cho du khách đốt vàng mã và hạn chế tối đa việc thắp hương trong nội thất các công trình thuộc di tích để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho di tích.

Sắp xếp hợp lý hàng quán dịch vụ, bãi trông giữ phương tiện, không cho phép bán hàng hóa, dịch vụ trong khu vực bảo vệ I của di tích, hạn chế tối đa hàng quán kinh doanh vàng mã, đổi tiền lẻ, bán thực phẩm tươi sống, kinh doanh trò chơi dễ biến tướng sang đánh bạc…trong lễ hội.

Hướng dẫn cho nhân dân đặt tiền đúng nơi quy định, bố trí lực lượng thu gom tiền lễ kịp thời. Không để rác thải tồn đọng; xây dựng nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh công cộng, đảm bảo vệ sinh môi trường trong mùa lễ hội.

6. Tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội; trong đó có việc phối hợp với Thanh tra Sở VHTTDL, Đội kiểm tra liên ngành về Văn hoá -Thông tin của tỉnh trong kiểm tra lễ hội ở địa phương, nhất là các lễ hội trọng điểm; đảm bảo lễ hội năm 2014 diễn ra an toàn, lành mạnh, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân.

7. Phòng VHTT các huyện, thành phố thường xuyên báo cáo bằng văn bản tình hình hoạt động lễ hội tại địa phương gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchBắc Giang (qua phòng Nghiệp vụ văn hóa) để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

Thanh Loan

 

 

 

;?>