• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5420081
  • Số người đang xem: 12
  • Trong ngày: 67
  • Trong tuần: 22237
  • Trong tháng: 1587838
  • Trong năm: 5067858
Trang chủ

Tham khảo cuốn sách Hỏi đáp pháp luật về di sản văn hoá

( 11:44 | 05/04/2014 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Trang tin điện tử Khối cơ quan Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giới thiệu đến bạn đọc nội dung cuốn sách Hỏi đáp pháp luật về di sản văn hoá tại địa chỉ www.bvhttdl.gov.vn
Di sản văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hoá nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Chính vì vậy, việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá là nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đảng và Nhà nước ta nhằm đáp ứng nhu cầu về văn hoá ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đóng góp vào kho tàng di sản văn hoá thế giới.

Cuốn sách “Hỏi đáp pháp luật về di sản văn hoá” được biên soạn nhằm cung cấp thông tin một cách có hệ thống tới người đọc. Với 54 câu hỏi và trả lời để giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đông đảo nhân dân có nhu cầu tìm hiểu về di sản văn hoá nắm vững, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của pháp luật về di sản văn hoá.

Quý bạn đọc có thể tra cứu thông tin tại đường link sau đây: http://www.bvhttdl.gov.vn/vn/qa/11/index.html

;?>