• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5395180
  • Số người đang xem: 13
  • Trong ngày: 1813
  • Trong tuần: 33992
  • Trong tháng: 1562937
  • Trong năm: 5042957
Trang chủ

Hội nghị phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

( 07:52 | 17/06/2014 ) Bản để inGửi bài này qua Email
Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, sáng ngày 28/5, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại 03 điểm cầu Hà Nội, TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Đồng chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái; Tiến sĩ Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội; Tiến sĩ Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ VHTTDL. Tham dự Hội nghị là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trực thuộc Bộ VHTTDL.

Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh, mục đích của Hội nghị nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành VHTTDL; nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp; bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh, rà soát kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp. Đồng thời xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc giúp Bộ trưởng tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, toàn diện, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Hoàng Văn Tú giới thiệu nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013. Đây là bản Hiến pháp vừa kế thừa các giá trị to lớn của Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và năm 1992, vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng phát triển đã được khẳng định trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. So với Hiến pháp năm 1992, bản Hiến pháp mới có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc, toàn diện sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, do dân, vì dân, do Đảng lãnh đạo.

Đồng thời, các đại biểu cũng được giới thiệu, phổ biến những tài liệu liên quan đến việc triển khai thi hành Hiến pháp; tập trung giới thiệu, phổ biến các quy định liên quan trực tiếp đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch gồm các Điều 5, 14, 18, 40, 41, 60 và các quy định khác có liên quan.

HCTC

;?>