• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5408394
  • Số người đang xem: 18
  • Trong ngày: 2020
  • Trong tuần: 10550
  • Trong tháng: 1576151
  • Trong năm: 5056171
Trang chủ

Số: 05 /2014/TT-BVHTTDL

( 10:52 | 08/07/2014 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT- BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa-Khu Thể thao thôn

 

 

Năm: 
2014
Ngày ký: 
30/05/2014
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
Files gắn: 
;?>