• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5410149
  • Số người đang xem: 10
  • Trong ngày: 3775
  • Trong tuần: 12305
  • Trong tháng: 1577906
  • Trong năm: 5057926
Trang chủ

Phụ lục danh mục TTHC – Lĩnh vực Di sản văn hóa

( 14:21 | 05/08/2014 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Các danh mục lĩnh vực về Di sản văn hóa

 

 

 


      

      

      

             

      

      

             

      

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   

   

       

   


STT


DI SẢN VĂN HÓA


1


Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng cấp tỉnh ngoài công lập


2


Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập


3


Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích


4


Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật


5


Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật.


6


Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật.


7


Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia


8


 Thẩm định đề nghị cấp phép khai quật khẩn cấp


9


Cấp giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể tại địa phương


10


Cấp giấy chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật quốc gia


11


Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích


12


Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích


13


Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích


14


Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

 

;?>