• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 3592918
  • Số người đang xem: 42
  • Trong ngày: 4036
  • Trong tuần: 4036
  • Trong tháng: 297402
  • Trong năm: 3240695
Trang chủ

Những kết quả đáng ghi nhận trong công tác gia đình của tỉnh Bắc Giang 6 tháng đầu năm 2014

( 09:21 | 03/09/2014 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Trong những năm qua, công tác gia đình luôn được xác định là một trong 4 lĩnh vực quan trọng của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Năm 2014, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Công tác gia đình có nhiều chuyển biến tiến bộ, nhiều nội dung tuyên truyền, giáo dục và phòng chống bạo lực gia đình được triển khai có hiệu quả, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh ở các địa phương, đơn vị. 

Sở VHTTDL - Cơ quan thường trực của BCĐ Công tác gia đình tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh và BCĐ tỉnh ban hành các kế hoạch, tổ chức thực hiện như: Kế hoạch số 22/KH-BCĐ, ngày 28/2/2014 của BCĐ tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2014; Kế hoạch số 538/KH-UBND ngày 07/3/2014 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm và tổ chức hội nghị chuyên đề về ngày Quốc tế hạnh phúc năm 2014 ở cấp tỉnh; Kế hoạch số 60/KH-BCĐ ngày 02/7/2014 của Ban chỉ đạo tỉnh về việc Kiểm tra công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2014 tại các huyện, thành phố; tổ chức lớp tập huấn cho BCĐ công tác gia đình cấp tỉnh, cấp huyện năm 2014; tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6... Sở VHTTDL đã phối hợp với Báo Bắc Giang đăng trên 50 tin, bài; Đài PT-TH tỉnh phát nhiều tin, phóng sự với nội dung về nêu gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; về bình đẳng giới, PCBLGĐ và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

Các ngành thành viên BCĐ công tác gia đình tỉnh và các địaphương đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt công tác tuyên truyền và thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình bình đẳng giới, Luật hôn nhân và Gia đình; Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kế hoạch số 633/KH-UBND ngày 20/3/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam từ năm 2013 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch số 72/KH-BCĐ ngày 02/10/2013 của Ban chỉ đạo tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 146/CT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình...

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình, làm giảm thiểu các vụ BLGĐ, các ngành thành viên BCĐ tỉnh như: Hội LHPN tỉnh, Công an tỉnh, Sở LĐTB&XH, Sở GD&ĐT và BCĐ các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 146/CT-BVHTTDL, ngày 28/6/2013 của Bộ VHTTDL về việc tăng cường phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo xây dựng 132 mô hình Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng;tổ chức 34 buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề về công tác gia đình, PCBLGĐ, trên 100 buổi sinh hoạt phổ biến quy định pháp luật liên quan đến công tác gia đình, giao lưu “Kết nối yêu thương - Gia đình hạnh phúc”. Sở Giao thông Vận tải tổ chứcHội thi “Gia đình Yêu thương và chia sẻ”. Thực hiện Thông tư số 16/2009/TT-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Bộ Y tế, Sở Y tế đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập, phòng Y tế các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tạo điều kiện cho các nạn nhân bị bạo lực gia đình được tiếp nhận,tư vấn, khám và điều trị, chăm sóc sức khoẻ. Toàn tỉnh có 267 cơ sở khám chữa bệnh đã bố trí điểm tạm lánh và tư vấn, điều trị cho nạn nhân bị bạo lực gia đình.

BCĐ Công tác gia đình tỉnh tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và cấp phátsổsách ghi chép thôngtin về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình cho các xã, phường, thị trấn;chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc ghi chép thông tin về gia đình và phòng chống BLGĐ, kịp thời báo cáo BCĐ các cấp theo quy định. Theo số liệu thống kê,từ năm 2008 đến hết năm 2013 toàn tỉnh có 3.392 vụ bạo lực gia đình,trong đó có 12 vụ đặc biệt nghiêm trọng.6 tháng đầu năm 2014, có 233 vụ bạo lực gia đình (112 vụ bạo lực về tinh thần, 91 vụ bạo lực về thân thể, 22 vụ bạo lực về kinh tế, 08 vụ bạo lực về tình dục).Số vụ bạo lực phải xử lý hình sự giảm dần so với trước. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được872 CLBPhòng chống bạo lực gia đìnhvới trên 21.000 hội viên. Phần lớn CLBPCBLGĐ đã xây dựng kế hoạch hoạt động, ban hành Quy chế hoạt động, tổ chức ra mắt và sinh hoạt định kỳ 3 tháng một lần; hàng năm có sơ kết, tổng kết. Thông qua hoạt động của các mô hình Địa chỉ tin cậy, CLBPCBLGĐ đã  tích cực làm giảm các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, hạn chế xảy ra nhiều vụ bạo lực gia đình. Nhiều CLB PCBLGĐ hoạt động hiệu quả như: CLB thôn Đông Khánh,xã Tư Mại,huyện Yên Dũng;CLB thôn Đại Đồng 1, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa;CLB tổ dân phố 2A, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang...

Ban chỉ đạo công tác gia đình các huyện, thành phố đã bám sát chương trình, kế hoạch của tỉnh để triển khai thực hiện công tác gia đình của địa phương có hiệu quả tốt. Đến nay, 10/10 huyện, thành phố đã kiện toàn BCĐ công tác gia đình và 100% các xã, phường, thị trấn đã thành lập được BCĐ, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, phối hợp đồng bộ công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình với các phong trào, công tác khác như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng gia đình văn hóa; phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững; chương trình xóa đói giảm nghèo; công tác đào tạo nghề; công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em...Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với các chủ đề: “Yêu thương và chia sẻ”, “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, tổ chức Hội nghị biểu dương Gia đình văn hóa tiêu biểu; giao lưu các câu lạc bộ Phòng chống BLGGĐ…

Công tác thông tin tuyên truyền đã được Phòng VHTT, Trung tâm Văn hóa - Thể Thao các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn treo trên 1000 băng rôn, 400 panô, kẻ vẽ 200 biển tường với nội dung tuyên truyến về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực gia đình. Từ đó nâng cao nhận thứccủa các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dânvề vai trò, vị trí, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng và các gia đình về công tác gia đìnhvàphòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, góp phần hạn chế đáng kể các vụ bạo lực gia đình xảy ra. Các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền là: Thành phố Bắc Giang, huyện Lạng Giang, Yên Thế, Yên Dũng...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua công tác kiểm tra của BCĐ công tác gia đình tỉnh 6 tháng đầu năm 2014 cho thấy:Hoạt động của BCĐ công tác gia đình ở một số nơi chưa tích cực. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên.Tình hình bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra kháphức tạp ở một số địa phương. Ngoài một số vụ bạo lực gia đình đã được phát hiện,xử lý, còn nhiều vụ việc liên quan đến bạo lực diễn ra trong nhiều gia đình nhưng không được phát hiện, giải quyếtkịp thời.Công tác tuyên truyền,phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình... ở một số địa phương,nhất là các xã vùng cao khôngđược tiến hành sâu rộng,thường xuyên, hình thức và nội dung tuyên truyền chưa phong phú, hấp dẫn.Chất lượng và hiệu quả hoạt động của các mô hình địa chỉ tin cậy, cácCLB phòng, chống BLGĐ tại cộng đồng ở một số nơicòn thấp...  

Những tồn tại nêu trên là do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan như: Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên và người dân về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình còn chưa đầy đủ, chưa có sự quan tâm thỏa đáng về công tác này. Kinh phí dành cho công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình ở cấp huyệnvàcấp xã cònthấp, nhiều nơi chưacókinh phí phân bổ trongkế hoạch chi ngân sách của địa phương.Đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở cấp huyện và cấp xã chủ yếu là kiêm nhiệm, ít được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, công tác tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả chưa cao.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế vừa qua, trong thời gian tới, các ngành thành viên BCĐ tỉnh cần tăng cường công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và nhiệm vụ được phân công. Tổ chức tập huấn cho BCĐ công tác gia đình cấp huyện, cấp xã và các CLB PCBLGĐ. Hỗ trợ tài liệu, kinh phí cho các CLB PCBLGĐ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống BLGĐ và các văn bản pháp luật có liên quan, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, của BCĐ tỉnh về công tác gia đình và phòng, chống BLGĐ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan, lưu động,chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt về gia đình và thực hiện công tác gia đình,về trách nhiệm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc sâu rộng đến các hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

Hàng năm, BCĐ các huyện, thành phố đưa công tác gia đình vào các chương trình, kế hoạchphát triển kinh tế xã hội của địa phương; tăng cường hoạt động, nâng cao trách nhiệm của BCĐ công tác gia đình cấp huyện, cấp xã; phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của các ngành thành viên. Bố trí cán bộ và đầu tư kinh phí đảm bảo chocông tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình ở cấp huyện. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, BCĐ cấp huyện và cấp xã. Hỗ trợ kinh phí,tài liệu cho các mô hình địa chỉ tin cậy và CLB phòng chống bạo lực gia đìnhnhằm phát huy hiệu quả của các mô hình trong cộng đồng dân cư. Kịp thời xử lý các vụ bạo lực gia đình trên địa bànnhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng bạo lực gia đình. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởngnhằm biểu dương, nhân rộngcác điển hình tiên tiến trong công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình;tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết về công tácgia đình.

Với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ có nhiều khởi sắc, ngày càng có nhiều gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương./.

Nguyễn Đắc Hồng

 

;?>