• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5419865
  • Số người đang xem: 18
  • Trong ngày: 4787
  • Trong tuần: 22021
  • Trong tháng: 1587622
  • Trong năm: 5067642
Trang chủ

Triển khai hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật

( 07:34 | 10/09/2014 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Thực hiện Pháp lệnh số 01/2012/UBTVQH13 ngày 22/3/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, sáng ngày 19/6/2014 tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở và Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) đã họp để tiến hành hợp nhất Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 với Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ VHTTDL; Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 với Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ VHTTDL.

Chủ trì cuộc họp có Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Ngô Hoài Chung; Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Lê Thanh Liêm; cùng các chuyên viên của Cục Văn hóa cơ sở và Vụ Pháp chế.
Tại cuộc họp, đồng chí Ngô Hoài Chung đã thông báo về việc ngày 30/5/2014, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm văn hóa thể thao và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa, khu thể thao nông thôn. Theo quy định về thẩm quyền tiến hành hợp nhất văn bản của Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, Cục Văn hóa cơ sở là đơn vị chủ trì sẽ tiến hành hợp nhất các văn bản nêu trên và trình Bộ trưởng ký xác thực theo quy định. Cục Văn hóa cơ sở và Vụ Pháp chế là hai đơn vị cùng phối hợp trong quá trình tiến hành hợp nhất văn bản để trình Bộ trưởng ký xác thực. 
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật là một công việc quan trọng và bắt buộc vì đã được quy định trong Pháp lệnh, việc hợp nhất các văn bản không làm thay đổi nội dung, quy định của văn bản, đồng thời góp phần đơn giản hóa hệ thống pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận, tra cứu, áp dụng, thi hành văn bản quy phạm pháp luật.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Ngô Hoài Chung và đồng chí Lê Thanh Liêm đã giao nhiệm vụ cho các cán bộ phụ trách của 2 đơn vị phối hợp chặt chẽ để hoàn thành dự thảo văn bản hợp nhất sau đó sẽ trình Bộ trưởng ký xác thực theo quy định.
 

Đình Hiếu

 

;?>