• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5408502
  • Số người đang xem: 20
  • Trong ngày: 2128
  • Trong tuần: 10658
  • Trong tháng: 1576259
  • Trong năm: 5056279
Trang chủ

Số: 06 /CT-UBND

( 15:18 | 08/10/2014 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Về việc tăng cường các biện pháp quản lý di tích và các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Năm: 
2014
Ngày ký: 
12/09/2014
Ngày HL: 
12/09/2014
Cơ quan BH: 
VB của tỉnh
Files gắn: 
;?>