• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5047758
  • Số người đang xem: 34
  • Trong ngày: 2264
  • Trong tuần: 2264
  • Trong tháng: 1215515
  • Trong năm: 4695535
Trang chủ

Số: 12/2014/TT-BVHTTDL

( 08:38 | 12/11/2014 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc

Năm: 
2014
Ngày ký: 
10/10/2014
Ngày HL: 
10/10/2014
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
;?>