• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4341871
  • Số người đang xem: 17
  • Trong ngày: 664
  • Trong tuần: 664
  • Trong tháng: 509628
  • Trong năm: 3989648
Trang chủ

Số: 19/2014/TT-BVHTTDL

( 11:03 | 25/12/2014 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL

Năm: 
2014
Ngày ký: 
08/12/2014
Ngày HL: 
08/12/2014
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
;?>