• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4513349
  • Số người đang xem: 24
  • Trong ngày: 4603
  • Trong tuần: 44641
  • Trong tháng: 681106
  • Trong năm: 4161126
Trang chủ

Nhìn lại công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2014

( 08:18 | 16/01/2015 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Năm 2014 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, năm diễn ra các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và tỉnh Bắc Giang; ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao nên đã được Bộ VHTTDL tặng cờ thi đua xuất sắc, nhiều tập thể và cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng. Nhìn lại công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2014 để thấy được bức tranh toàn cảnh của ngành năm 2014 và đề ra các nhiệm vụ cho năm 2015.

Tăng cường công tác tham mưu chỉ đạo

Năm 2014, Sở VHTTDL đã tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch, chủ trương, biện pháp phát triển các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là: Đề án Phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2020; đề án “Lập ngân hàng dữ liệu phục vụ việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”; Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình tỉnh Bắc Giang đến năm 2020; Kế hoạch tổ chức Lễ hội kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế (1884-2014); Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015; Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch xây dựng Khu văn hóa tâm linh Tây Yên Tử; Kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Giang lần thứ VI năm 2014;Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việctăng cường các biện pháp quản lý di tích và các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Kế hoạch chuẩn bị lực lượng VĐV tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014, Kế hoạch tổ chức Lễ xuất quân của đoàn thể thao tỉnh Bắc Giang tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014; tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” tỉnh Bắc Giang trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2014…. Các chương trình, đề án, kế hoạch trên đã được tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, sức khoẻ cho nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Toàn ngành tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, Chương trình phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh; các hoạt động theo chỉ đạo của Bộ VHTTDL, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh có nhiều kết quả thiết thực, được các cấp, các ngành ghi nhận, khen thưởng.

Các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình diễn ra đều khắp, ngày càng có chất lượng, hiệu quả

Năm 2014, toàn ngành đã tập trung cho công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương với hình thức đa dạng và nội dung phong phú. Tham gia 5 chương trình nghệ thuật lớn như: Chương trình văn nghệ mừng Đảng- mừng Xuân Giáp Ngọ 2014; Lễ hội kỷ niệm 130 năm khởi nghĩa Yên Thế; Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Giang lần thứ VI năm 2014; kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí  Minh; Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ 2 năm 2014. Tham gia 2 liên hoan toàn quốc: Liên hoan Ca trù toàn quốc do Bộ VHTTDL tổ chức tại Hà Nội (05-09/9/2014); Liên hoan “Diễn Xướng dân gian văn hóa các dân tộc Việt Nam” trong chương trình Năm du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt (từ 07-09/11/2014).

Tiếp tục triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án về lĩnh vực văn hoá như: Đề án Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá các dân tộc tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2020; Quy hoạch hệ thống tượng đài trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch tổng thể Bảo tồn và phát huy di tích lịch sử quốc gia đặc biệt: Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế; Quy hoạch Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030; triển khai Kế hoạch số 83/KH-SVHTTDL ngày 30/9/2014 của Sở VHTTDL về tập huấn và tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ nhất, năm 2015.

Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp của ngành tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tuyên truyền về biển đảo, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các hoạt động trưng bày bảo tàng, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá, trưng bày triển lãm giới thiệu sách, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật phục nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2014, tỷ lệ người tập TDTT th­ường xuyên đạt 30%; số hộ gia đình thể thao là 49.500; số hội, câu lạc bộ thể thao là 1.800; số giải thể thao cấp xã, phường, thị trấn tổ chức là 1.882 giải; số giải tổ chức cấp huyện, thành phố, ngành tổ chức là 128 giải. Đăng cai tổ chức 5 giải thể thao toàn quốc; tổ chức 32 giải thể thao cấp tỉnh với 8.456 lượt VĐV tham gia; Phối hợp tổ chức 11 giải; tham gia thi đấu 05 giải thể thao phong trào toàn quốc đạt 26 huy chương các loại (11 HCV, 5HCB, 10 HCĐ). Toàn tỉnh hiện có 570 sân bóng đá các loại, 338 sân bóng chuyền, 248 nhà tập luyện có mái che.

Thể thao thành tích cao Bắc Giang đăng ký 07 môn thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014, kết quả đạt 33 huy chương các loại (10 HCV, 11 HCB và 12 HCĐ), xếp thứ nhất các tỉnh miền núi và thứ 19 trong tổng số các tỉnh, thành phố, ngành tham dự Đại hội. Tham gia thi đấu 29 giải trong nước và quốc tế, giành được 104 huy chương các loại (29 HCV, 23 HCB, 52 HCĐ), 32 lượt vận động viên đạt cấp kiện tướng và dự bị kiện tướng, 28 lượt vận động viên đạt cấp I. Trường Năng khiếu thể thao thực hiện đào tạo ở 11 môn năng khiếu với 180 học sinh; có 28 học sinh được chuyển lên đội tuyển trẻ của tỉnh; phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tổ chức tập huấn và thi đấu 10 giải các nhóm tuổi trẻ toàn quốc đạt 50 huy chương (11 HCV, 9 HCB, 30 HCĐ), trong đó Trường đạt 15 huy chương (4 HCV, 2 HCB, 9 HCĐ).

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 728/KH-UBND của UBND tỉnh về công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch; Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà nước và việc thực hiện các quy định của pháp luật về du lịch tại các huyện, thành phố. Chỉ tiêu lượt khách ước đạt 305.000 lượt (tăng 20% so với năm 2013), khách quốc tế ước đạt 4.500 lượt; chỉ tiêu doanh thu tính cho các đơn vị kinh doanh du lịch ước đạt 190 tỷ đồng. Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện thông qua các ấn phẩm: Tạp chí Du lịch, Báo Văn hóa, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hỉnh tỉnh. Xuất bản cuốn sách ảnh “Non nước Bắc Giang”; Kế hoạch làm phim tài liệu “Vùng đất Tây Yên Tử”. Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh tổ chức khảo sát, trao đổi và học tập kinh nghiệm về phát triển du lịch tại 5 tỉnh Tây Bắc. Tham dự Hội nghị toàn thể UNESCO về Chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Quảng Châu, Trung Quốc. Tiếp tục triển khai Kế hoạch liên kết phát triển du lịch Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn; Tổ chức Hội thảo “Liên kết phát triển du lịch Thái Nguyên - Bắc Giang - Hải Dương - Quảng Ninh”. Tổ chức các gian hàng và tham gia quảng bá du lịch trong và ngoài tỉnh; tham gia các hội thảo giới thiệu, quảng bá về du lịch do Tổng cục Du lịch tổ chức. Hoàn thành cuộc thi sáng tác (Logo) tỉnh Bắc Giang (dự kiến tổ chức trao giải trong tháng 01/2015).

Đã tham mưu cho BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh ban hành chương trình triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH. Ban hành Kế hoạch tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014. Kết quả toàn tỉnh có 362.806/423.030 gia đình văn hóa (86%), 1.722/2.495 làng văn hóa cấp huyện (69%), 91/2.495 làng văn hóa cấp tỉnh (3,65%), 1.785/2110 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (85%); 30/204 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (14,7%) và 12/26 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (46,2%). Có 2.423 làng, bản, tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước, trong đó có 1.758 quy ước, hương ước đã được Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt, 1.186 quy ước, hương ước được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác gia đình năm 2014; xuất bản 850 cuốn tài liệu “Văn bản quản lý nhà nước về công tác gia đình”, 7.500 tờ gấp tuyên truyền về phòng, chống BLGĐ; tăng cường kiểm tra công tác quản lý nhà nước, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về công tác gia đình; hỗ trợ kinh phí cho 140 CLB phòng chống bạo lực gia đình với số tiền 280.000.000đ. Tổ chức tập huấn triển khai Đề án “Tuyên truyền các giá trị đạo đức lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2015”. Đến nay, 10/10 huyện, thành phố, 100% các xã, phường, thị trấn thành lập BCĐ công tác gia đình, có 898 CLB phòng, chống bạo lực gia đình với 21.100 hội viên.

Nhiệm vụ năm 2015: Tập trung các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và phục vụ Đại hội Đảng các cấp, cụ thể là:

1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của toàn ngành theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành; đảm bảo các hoạt động diễn ra lành mạnh theo đúng quy định. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Quan tâm bảo tồn di sản văn hoá, nhất là các di sản được UNESCO công nhận (Quan họ, Ca trù, Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm); dân ca các dân tộc thiểu số, Di tích quốc gia đặc biệt: Những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế.

2) Chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam;40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước;125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;120 năm thành lập tỉnh Bắc Giang. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao hướng mạnh về cơ sở, nhằm không ngừng nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân.

3) Xây dựng các văn bản trình Tỉnh uỷ, UBND tỉnh phê duyệt  như Chương trình phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Đề án Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu tỉnh Bắc Giang; Đề án Tổ chức các sự kiện, chiến dịch truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020; các cơ chế, chính sách phát triển các lĩnh vực của ngành...

4) Tiếp tục đẩy mạnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 49/CT-TW ngày 21/5/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ CNH- HĐH đất nước; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo quyền bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trong gia đình; xây dựng và duy trì, củng cố các CLB phòng chống bạo lực gia đình và CLB gia đình phát triển bền vững.

5) Quan tâm phát triển thể thao thành tích cao. Chỉ đạo tổ chức tốt các giải thể thao cấp tỉnh và tổ chức thành công các giải thể thao toàn quốc do Bộ VHTTDL, Tổng Cục TDTT uỷ quyền đăng cai tổ chức tại Bắc Giang. 

6) Tiếp tục hoàn thành các mục tiêu chương trình phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện chương trình phát triển du lịch trình UBND tỉnh phê duyệt; hoàn thành các dự án về du lịch, trong đó có dự án xây dựng đường và hạ tầng chùa Bổ Đà, huyện Việt Yên; xây dựng các điểm chùa tại Đồng Thông (Sơn Động); quy hoạch du lịch và quảng bá, xúc tiến đầu tư phát triển du lịch; đào tạo nguồn nhân lực du lịch...

Nguyễn Quang Vũ

 

 

 

;?>