• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4491042
  • Số người đang xem: 20
  • Trong ngày: 5702
  • Trong tuần: 22334
  • Trong tháng: 658799
  • Trong năm: 4138819
Trang chủ

Sở VHTTDL chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Ất mùi 2015

( 08:19 | 16/01/2015 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 28/11/2014 của Tỉnh ủy về việc Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2015); Hướng dẫn số 86-HD/BTGTU ngày 11/12/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2015), mừng xuân Ất Mùi;  ngày 25/12/2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-SVHTTDL về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930- 03/2/2015)- Mừng Xuân Ất Mùi 2015.

Theo đó, Sở VHTTDL yêu cầu: Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930– 03/02/2015), chào đón năm mới Ất Mùi 2015, gắn với chào mừng sự kiện thành phố Bắc Giang được công nhận là Đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bắc Giang phải được tổ chức trang trọng, phong phú, có ý nghĩa thiết thực, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, phòng VHTT, Trung tâm VH-TT các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch phù hợp, chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930- 03/2/2015)- Mừng Xuân Ất Mùi 2015, các hoạt động lễ hội trên địa bàn đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội; ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để tổ chức cờ bạc trá hình, hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính. Hướng dẫn, quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội đầu xuân đảm bảo lành mạnh, tiết kiệm; phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện tốt các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao phong phú, đa dạng phù hợp với thuần phong, mỹ tục và phong tục, tập quán của từng địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của nhân dân nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam- Mừng Xuân Ất Mùi 2015. Nội dung các hoạt động tập trung tuyên truyền những thành tựu kinh tế- xã hội trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; Kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tuyên truyền trực quan, cổ động, trang trí cờ hoa, triển khai các cụm panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu ở các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị, khu dân cư; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi 2015…

Để triển khai tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nội dung hoạt động tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi 2015 và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; Sở VHTTTDL đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị như sau:

1. Các phòng Nghiệp vụ thuộc Sở

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, phòng VHTT, Trung tâm VH-TT các huyện, thành phố tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam- Mừng Xuân Ất Mùi 2015. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao, đảm bảo an toàn, lành mạnh, đúng pháp luật…

2. Thanh tra Sở

Chủ trì, phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành về văn hoá - thông tin của tỉnh và các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những sai phạm trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra chấn chỉnh những hành vi tiêu cực, phản văn hóa, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, “thương mại hóa” hoạt động lễ hội… làm ảnh hưởng tới cảnh quan, môi trường sinh thái, gây mất an ninh, trật tự tại các địa bàn dân cư.

3. Trung tâm Văn hóa tỉnh

Xây dựng Kế hoạch hoạt động của đơn vị chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam- mừng xuân Ất Mùi 2015.Tổ chức trưng bày triển lãm kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng và thành tựu phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh;

- Chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa- Thể thao các huyện, thành phố tuyên truyền cổ động, trực quan, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam- mừng xuân Ất Mùi 2015;

- Chỉ đạoĐội tuyên truyền lưu động xây dựng, luyện tập và tổ chức biểu diễn chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân tại trung tâm thành phố Bắc Giang và các địa phươngtrong tỉnh, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số vào dịp Xuân Tết Ất Mùi 2015.

- Chuẩn bị chương trình ca múa nhạc tổng hợp với thời lượng 30-40 phút phục vụ khai mạc Hội Báo Xuân tại Bắc Giang (Bảo tàng tỉnh) từ ngày 08 đến 10/02/2015 (tức từ 20 đến 22/12 năm Giáp Ngọ).

- Bố trí sân khấu, chủ trì, phối hợp với Nhà hát Chèo tổ chức chương trình ca múa nhạc phục vụ nhân dân đón giao thừa tại thành phố Bắc Giang.

4. Thư viện tỉnh

Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách báo, báo về Đảng, Bác Hồ, về lịch sử cách mạng dân tộc gắn với lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Giang; Chuẩn bị và tham gia trưng bày giới thiệu sách, báo tại Hội Báo xuân Ất Mùi- 2015 tại Bảo tàng tỉnh; sau đó trưng bày tại Thư viện tỉnh phục vụ nhân dân trong dịp Xuân Tết Ất Mùi 2015.

5. Nhà hát Chèo

- Chuẩn bị chương trình hát dân ca Quan họ với thời lượng 30-40 phút phục vụ khai mạc Hội Báo Xuân toàn quốc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Giảng Võ-Hà Nội) từ ngày 07 đến 10/02/2015 (tức từ 19 đến 22/12 năm Giáp Ngọ).

- Phối hợp với Trung tâm Văn hoá tỉnh tổ chức chương trình ca múa nhạc phục vụ nhân dân đón giao thừa tại thành phố Bắc Giang.

- Tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là đồngbào miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.

6. Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng

Tổ chức chiếu phim tại Rạp Sông Thương có chủ đề về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bắc Giang làm theo lời Bác; chỉ đạo các đội chiếu phim lưu động tuyên truyền, chiếu phim về các nội dung trên và các phim khác có nội dung tư tưởng tốt, giá trị nghệ thuật cao để phục vụ nhân dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong  tỉnh vào dịp Xuân Tết Ất Mùi 2015.

7. Bảo tàng tỉnh

- Tổ chức trưng bày kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng, những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bắc Giang trong những năm qua, với chủ đề “Đảng bộ tỉnh Bắc Giang-Những chặng đường lịch sử và thành phố Bắc Giang trong sự nghiệp đổi mới”.

- Phối hợp, hướng dẫn các nhà truyền thống, nhà tưởng niệm, khu di tích lịch sử, văn hóa của các địa phương tổ chức trưng bày các chuyên đề mừng Đảng, mừng Xuân.

- Bố trí không gian phục vụ cho việctrưng bày Hội Báo Xuân tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 08 đến 10/02/2015 (tức từ 20 đến 22/12 năm Giáp Ngọ); phòng đón tiếp đại biểu trước khi vào khai mạc (có nước, hoa, nhân viên phục vụ).

8. Ban Quản lý di tích tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức việc đón nhận Bằng di tích Lịch sử văn hóa trong dịp Lễ hội đầu xuân đảm bảo trang trọng, tiết kiệm theo đúng quy định của Nhà nước, thực hiện tốt việc tuyên truyền phát huy giá trị di sản trong dịp lễ hội đầu xuân.

9. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh

 Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thể thao và mở cửa Nhà thi đấu, sân vận động phục vụ nhân dân tham gia các hoạt động TDTT nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam- mừng xuân Ất Mùi 2015.

 10. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thể thao các huyện, thành phố

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan, băng cờ, khẩu hiệu tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân tại các công sở, các trục đường chính, các khu trung tâm và nhà văn hóa; các chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Chương trình nghệ thuật đón giao thừa tại các địa phương, đặc biệt là các khu trung tâm huyện, thành phố và trung tâm các xã, thị trấn. Tổ chức Viếng Tượng đài anh hùng liệt sỹ; gặp mặt ôn lại truyền thống lịch sử của Đảng và những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm sau gần 30 năm đổi mới.

Chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức các hoạt động văn hóa, thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân. Tăng cường triển khai thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch; Phối hợp với các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và lễ hội.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

 

 

;?>