• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 3949943
  • Số người đang xem: 15
  • Trong ngày: 550
  • Trong tuần: 550
  • Trong tháng: 117700
  • Trong năm: 3597720
Trang chủ

Danh sách nghệ nhân xin ý kiến nhân dân

( 15:42 | 18/03/2015 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

       Thực hiện Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”,”Nghệ sĩ ưu tú”; Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu: “Nghệ sĩ nhân dân”,”Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Bắc Giang lần thứ 8 – năm 2015.

       Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”,”Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Bắc Giang xin ý kiến nhân dân về các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”,”Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Bắc Giang lần thứ 8 – năm 2015.

       Nơi tiếp nhận ý kiến của nhân dân: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, địa chỉ: Số 74 – đường Nguyễn Thị Lưu, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 02403.555.752.

STT

Họ và tên nghệ sĩ

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác

I

DANH HIỆU “NGHỆ SĨ NHÂN DÂN”

1

Trần Thông

1957

Giám đốc Nhà hát Chèo Bắc Giang

II

DANH HIỆU “NGHỆ SĨ ƯU TÚ”

1

Phạm Thị Mai

1977

Diễn viên Nhà hát Chèo Bắc Giang

2

Nguyễn Thị Hường

1979

Diễn viên Nhà hát Chèo Bắc Giang

3

Nguyễn Văn Tân

1943

Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tỉnh Bắc Giang

 

 

 

;?>