• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5070696
  • Số người đang xem: 42
  • Trong ngày: 3304
  • Trong tuần: 25202
  • Trong tháng: 1238453
  • Trong năm: 4718473
Trang chủ

Số: 26/2014/TT-BVHTTDL

( 09:36 | 25/03/2015 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 Quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép

Năm: 
2014
Ngày ký: 
31/12/2014
Ngày HL: 
31/12/2014
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
Files gắn: 
;?>