• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5245799
  • Số người đang xem: 17
  • Trong ngày: 689
  • Trong tuần: 16465
  • Trong tháng: 1413556
  • Trong năm: 4893576
Trang chủ

Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bắc GIang năm 2015

( 07:44 | 12/06/2015 ) Bản để inGửi bài này qua Email

KH thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bắc GIang năm 2015

Download

;?>