• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5074284
  • Số người đang xem: 10
  • Trong ngày: 1944
  • Trong tuần: 28790
  • Trong tháng: 1242041
  • Trong năm: 4722061
Trang chủ

14/2015/QĐ-TTg

( 13:32 | 17/06/2015 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

Năm: 
2015
Ngày ký: 
20/05/2015
Ngày HL: 
20/05/2015
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
Files gắn: 
;?>