• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5245468
  • Số người đang xem: 32
  • Trong ngày: 358
  • Trong tuần: 16134
  • Trong tháng: 1413225
  • Trong năm: 4893245
Trang chủ

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

( 09:59 | 29/06/2015 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Bộ VHTTDL và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư Liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL gồm 3 Chương, 8 điều hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đối tượng áp dụng của Thông từ gồm: Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp; Văn phòng Thường trực, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp; UBND các cấp; Ban công tác mặt trận ở khu dân cư.

Theo Thông tư, kinh phí được chi cho các hoạt động chỉ đạo triển khai gồm kiểm tra thực hiện phong trào; Khảo sát, điều tra, tham quan học tập kinh nghiệm trong nước và nước ngoài; Chi các hoạt động tuyên truyền gồm phản ánh trên các loại hình báo chí, website của cơ quan thành viên Ban chỉ đạo, xây dựng băng video clip, trưng bày triển lãm nội dung và hình ảnh; Phổ biến, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay, hiệu quả…

Về mức chi, Thông tư nêu rõ, chi khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Các khoản chi có tính chất đặc thù (như chi in ấn các ấn phẩm, sách, tranh, ảnh, tài liệu tuyên truyền; chi làm phim, xây dựng video; triển lãm): Căn cứ vào các chế độ, định mức, đơn giá Nhà nước đã qui định, giá thị trường cho những công việc tương tự hoặc theo thỏa thuận của bên cung cấp dịch vụ để xây dựng dự toán và quản lý sử dụng. Những nội dung chi này phải được thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện các nhiệm vụ này phê duyệt dự toán trong phạm vi dự toán được giao hàng năm trước khi thực hiện.

Về chi hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, đối với khu dân cư, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí dự toán ngân sách đảm bảo thực hiện các nội dung chi cho khu dân cư theo mức từ 3 - 5 triệu đồng/năm/khu dân cư.

Đối với các xã thuộc vùng khó khăn, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí dự toán ngân sách bảo đảm các nội dung chi cho khu dân cư theo mức từ 5 - 7 triệu đồng/năm/khu dân cư.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2014 và thay thế Thông tư Liên tịch số 31/2006/TTLT/BTC-BVHTT ngày 07/4/2006 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa - Thông tin.

CTTĐT

;?>