• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5245580
  • Số người đang xem: 22
  • Trong ngày: 470
  • Trong tuần: 16246
  • Trong tháng: 1413337
  • Trong năm: 4893357
Trang chủ

Ban hành Thông tư quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện

( 10:00 | 29/06/2015 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Ngày 08/12, Bộ VHTTDL đã ban hành Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện, gồm 3 Chương và 16 Điều, áp dụng đối với các thư viện hoạt động bằng ngân sách nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam tham gia thành lập và quản lý thư viện.

Theo Thông tư, việc tổ chức và thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện phải bảo đảm các yêu cầu: Theo đúng quy định của pháp luật về thư viện; quy tắc, quy trình của nghiệp vụ thư viện; đáp ứng và phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình thư viện đã được pháp luật quy định; phù hợp với quy mô thư viện và đối tượng người sử dụng mà thư viện có trách nhiệm phục vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm từng bước thực hiện tự động hoá thư viện; chú trọng xây dựng vốn tài liệu điện tử, tổ chức các dịch vụ thư viện điện tử nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ thư viện, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người sử dụng.

Các thư viện hoạt động bằng ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06/8/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thư viện, bao gồm: Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, Thư viện nhà trường và cơ sở giáo dục khác có sử dụng vốn nhà nước, Thư viện của cơ quan nhà nước, Thư viện của viện, trung tâm nghiên cứu khoa học của Nhà nước, Thư viện của đơn vị vũ trang nhân dân, Thư viện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng  01 năm 2015./.

CTTĐT

;?>