• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5419948
  • Số người đang xem: 10
  • Trong ngày: 4870
  • Trong tuần: 22104
  • Trong tháng: 1587705
  • Trong năm: 5067725
Trang chủ

Ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao

( 10:06 | 29/06/2015 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ VHTTDL về ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao được áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia vào các hoạt động liên quan đến thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về thể dục, thể thao.

Thông tư gồm 5 điều, trong đó, Điều 3 của Thông tư quy định 07 loại biểu mẫu thủ tục hành chính quy định các nội dung về: Đơn đề nghị đăng cai tổ chức đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới; giải vô địch từng môn thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; Đơn đề nghị đăng cai, tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia (tổ chức hàng năm từng môn thể thao); Đơn đề nghị đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao (của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao; Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao; Giấy chứng nhận đào tạo chuyên môn…

Việc ban hành Thông tư là yêu cầu cần thiết để kịp thời đáp ứng tình hình thực tiễn, tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện Luật Thể dục thể thao được Quốc hội ban hành ngày 29/11/2006, trong đó Điều 40 đã quy định về thủ tục đăng cai tổ chức giải thể thao thành tích cao; Điều 51 quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp. Các quy định trên đã tạo điều kiện để các hoạt động thể dục thể thao và việc kinh doanh hoạt động thể dục thể thao có cơ sở pháp lý hoạt động. Trên thực tế, từ khi Luật ban hành đến nay, chưa có văn bản nào quy định cụ thể về mẫu đơn đăng cai tổ chức Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới. Bên cạnh đó, từ năm 2010 đến nay, Bộ VHTTDL đã ban hành 20 Thông tư quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức 20 môn thể thao như: Billards & Snoker; Thể dục thể hình; Mô tô nước trên biển… nhưng chưa có mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, chưa có mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động các môn thể thao. Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục thể thao về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao đã quy định về trình độ chuyên môn của cộng tác viên thể dục thể thao được xác định căn cứ vào một trong các tiêu chuẩn: “Có giấy chứng nhận được đào tạo chuyên môn do Sở Thể dục thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp”, sau đó cũng chưa có văn bản nào của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định mẫu giấy Chứng nhận nêu trên để thống nhất thực hiện trên toàn quốc.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2015.

Đình Hiếu/Vụ Pháp chế

;?>