• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4313137
  • Số người đang xem: 22
  • Trong ngày: 4319
  • Trong tuần: 9845
  • Trong tháng: 480894
  • Trong năm: 3960914
Trang chủ

61/KH-UBND

( 14:08 | 01/07/2015 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Thực hiệnChương trình hành động số 75-CTr/TU  ngày 20/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triểnbền vững đất nước

 

Năm: 
2015
Ngày ký: 
28/05/2015
Ngày HL: 
28/05/2015
Cơ quan BH: 
VB của tỉnh
Files gắn: 
;?>