• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4490969
  • Số người đang xem: 24
  • Trong ngày: 5629
  • Trong tuần: 22261
  • Trong tháng: 658726
  • Trong năm: 4138746
Trang chủ

Sôi nổi các hoạt động Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa

( 15:38 | 20/08/2015 ) Bản để inGửi bài này qua Email

           

Tự hào về truyền thống của ngành

Chỉ sau ít ngày khi cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, trong Tuyên cáo ngày 28/8/1945, Chính phủ đã thành lập Bộ Thông tin tuyên truyền, tiền thân của Bộ Văn hoá-Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch). Và từ đó ngày 28/8 trở thành ngày khai sinh của ngành Văn hoá Việt Nam, ngày truyền thống của những người làm công tác văn hoá cách mạng. 70 năm đã trôi qua, sự nghiệp văn hoá luôn được sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân. Từ những ngày đầu thành lập còn non trẻ đến sự trưởng thành vững mạnh như hôm nay, những cán bộ văn hoá luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, xứng đáng là người chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hoá của Đảng.

Trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với quyết tâm “Tiếng hát át tiếng bom”, cùng với nhân dân cả nước, hàng ngàn cán bộ, văn nghệ sĩ của ngành Văn hóa đã một lòng vì nước, xả thân ngoài trận địa để sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật, cổ vũ mạnh mẽ sức chiến đấu và sản xuất, làm tăng thêm sức sống tinh thần của quân và dân ta. Trang sử hào hùng của dân tộc càng được tô đậm hơn với biết bao mồ hôi và cả máu của hàng ngàn chiến sĩ văn hóa đã hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Bắc Giang rất tự hào có nhiều nghệ sỹ-chiến sỹ tham gia biểu diễn, chiến đấu tại các chiến trường, trong đó nhiều người đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, tô thắm thêm truyền thống rất đỗi tự hào, vẻ vang của ngành.

Liên hoan ca - múa - nhạc kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa

Trong thời kỳ đổi mới, ngành Văn hóa tiếp tục phát huy vai trò của mình trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Đội ngũ các chiến sĩ văn hóa ngày càng được bổ sung cả về số lượng và chất lượng, ngày càng trưởng thành về năng lực quản lý, khả năng chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hoá, đóng vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy vốn văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, xây dựng đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh ở cơ sở. Sự nghiệp văn hóa đã không ngừng phát triển, ngày càng lớn mạnh. Văn hóa trở thành vũ khí sắc bén của Đảng, cổ vũ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, ngành Văn hóa đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong đời sống xã hội, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kế tiếp truyền thống vẻ vang của ngành, của những thế hệ cán bộ văn hoá, những người làm công tác văn hoá tỉnh Bắc Giang đã và đang tích cực thực hiện các Nghị quyết của Đảng, vì một nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đóng góp sức lực, trí tuệ trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang đã làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế chính sách về bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, phát triển thể dục thể thao, du lịch, xây dựng gia đình văn hoá, phòng chống bạo lực gia đình... Phối hợp với các cấp, các ngành chức năng một cách chặt chẽ, hiệu quả đưa sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh tiếp tục khởi sắc và ngày càng phát triển. Toàn ngành đã tích cực chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch; tổ chức nhiều hoạt động chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật phục vụ cơ sở; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong toàn tỉnh.Những năm qua, toàn ngành đã có hàng chục tập thể, cá nhân vinh dự được đón nhận các danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước như Huân Chương Lao động hạng Nhì, hạng III, Cờ Thi đua của Chính phủ, Bộ VHTTDL, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch UBND tỉnh, có 6 nghệ sỹ được phong tặng danh hiệu nghệ sỹ Ưu tú… Đó là niềm cổ vũ động viên lớn lao dành cho các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, lao động toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

Tuyên truyền trực quan tại Cơ quan Sở VHTTDL

Sôi nổi các hoạt động chào mừng

Từ nhiều tháng nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở VHTTDL Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo các đơn vị trong ngành từ tỉnh đến cơ sở hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của ngành Văn hoá 28/8 (1945-2015), tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng ngày truyền thống của ngành, tổ chức gặp mặt trong các đơn vị nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 70 năm xây dựng và phát triển của ngành, để động viên cán bộ, công chức, viên chức trong ngành tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh, xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Sở VHTTDL đã tổ chức xuất bản Bản tin số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa với các bài viết như: Bắc Giang trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 (Ngô Văn Cường), Những nhân vật, sự kiện lịch sử nổi bật trong những ngày Việt Minh giành chính quyền cách mạng ở Phủ Lạng Thương (Nguyễn Xuân Cần), đặc biệt là các bài viết về ngành văn hoá, các thành tựu nổi bật, kỷ niệm sâu sắc, điển hình tiến tiến như: Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang -70 năm xây dựng và phát triển (Nguyễn Thế Chính), Kỷ niệm khó quên (Ngô Văn Trụ), Nhớ năm tháng ấy (Đỗ Nhật Minh), Đội trưởng đội chiếu bóng số 59 Nguyễn Văn Thuyên: Anh hùng lao động đầu tiên của ngành Văn hoá (Thân Quang Huy), Truyền lửa đam mê nghệ thuật (Nguyễn Hưởng), Đặng Tiến Mạnh “Nhạc trưởng” Nhà hát Chèo Bắc Giang (Diệu Hoa), Mang tiếng hát về những miền quê (Nguyễn Hưởng), Cõng phim lên bản (Đắc Thụ) …

Ngày 4/7/2015, Sở VHTTDL Bắc Giang tổ chức giải cầu lông – quần vợt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa 28/8 (1945 – 2015), 55 năm Ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam 9/7 (1960 – 2015). Tham dự dự giải có gần 150 VĐV đến từ 20 đoàn là Cơ quan Sở VHTTDL; các đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL; Phòng VHTT, Trung tâm VHTT các huyện, thành phố và Hiệp hội Du lịch tỉnh. Các VĐV tham gia đua tranh 3 bộ giải thưởng môn quần vợt, 11 bộ giải thưởng môn cầu lông. Sau một buổi sáng thi đấu sôi nổi, giải đã khép lại thành công. Ban Tổ chức đã trao 14 bộ giải thưởng cho các đôi VĐV có thành tích thi đấu xuất sắc. Thông qua giải là dịp để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tăng cường mối quan hệ giao lưu, học tập kinh nghiệm trong cuộc sống, tích cực tham gia tập luyện TDTT tăng cường sức khỏe để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công tác.

Ngày 16/8/2015, tại Rạp Sông Thương, Sở VHTTDL Bắc Giang tổ chức Liên hoan ca múa nhạc kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa 28/8 (1945 – 2015). Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Sở VHTTDL và đông đảo các cán bộ, công chức, viên chức, lao động toàn ngành. Tham dự Liên hoan có 18 đội với hơn 500 diễn viên, nhạc công đến từ Cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL, Công ty Du lịch Bắc Giang, Phòng VHTT, Trung tâm VHTT 10 huyện, thành phố. Các đơn vị đã mang đến Liên hoan hơn 100 tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu với các chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, quê hương, đất nước, ngành Văn hóa. Các tiết mục của mỗi đơn vị đều thể hiện rõ bản sắc văn hoá đặc trưng của địa phương, đơn vị mình nên đã để lại nhiều ấn tượng đẹp. Đây là dịp để cán bộ, công chức, viên chức- các diễn viên không chuyên trong toàn ngành gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống và công tác, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Kết thúc Liên hoan, Ban Tổ chức đã trao 5 giải A, 6 giải B, 7 giải C toàn đoàn; 15 giải A, 26 giải B và 33 giải C cho các tiết mục.

 Xuất bản Bản tin VHTTDL số đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa. Ảnh: Trường Giang

Ngành còn tổ chức trưng bày chuyên đề Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang -70 năm xây dựng và phát triển ”với sự tham gia của các đơn vị thuộc Sở và các huyện, thành phố tại Sảnh tầng 1, Khu Trung tâm Hội nghị tỉnh, Quảng trường 3/2 vào ngày 22/8/2015, phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Văn hoá. Nội dung gồm một số hình ảnh, tài liệu giới thiệu chung về ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang; các hoạt động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang từ khi thành lập đến nay; những thành tích ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đạt được từ khi thành lập đến nay trên các lĩnh vực; trưng bày một số tài liệu, hiện vật tiêu biểu;Huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen; các ấn phẩm, sách, báo do ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang xuất bản; các hiện vật của các cá nhân, đơn vị có đóng góp đặc biệt vào công cuộc xây dựng và phát triển ngành trong các giai đoạn lịch sử suốt chặng đường 70 năm qua.

Lế kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Văn hoá sẽ được tổ chức trọng thể tại Hội trường lớn Trung tâm Hội nghị tỉnh, Quảng trường 3/2 vào ngày 22/8/2015 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố; đặc biệt là sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Sở hiện nay, nguyên là lãnh đạo Sở VHTTDL qua các thời kỳ, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị của Sở, đại diện lãnh đạo Công ty Du lịch Bắc Giang, Phòng VHTT, Trung tâm VHTT, Ban quản lý Di tích 10 huyện, thành phố.

Chương trình văn nghệ chào mừng sẽ có các tiết mục ca múa nhạc như: Nguyện theo chân Bác, Hát về người chiến sỹ văn hoá, Gửi về sông Lục núi Huyền, Hát về Người, Khúc hát gửi người thương, Rạng rỡ Việt Nam… do cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị Trung tâm Văn hoá tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh và Phòng VHTT, Trung tâm Văn hoá-Thể thao huyện Yên Dũng trình diễn, trong đó có nhiều tiết mục đạt giải cao tại Liên hoan ca múa nhạc kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa 28/8 (1945 – 2015) tổ chức tại Rạp Sông Thương vào ngày 16/8/2015 vừa qua.

Tại Lễ kỷ niệm, ngoài diễn văn kỷ niệm 70 năm ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang xây dựng và phát triển của lãnh đạo Sở VHTTDL, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, còn có phát biểu của đại diện nguyên lãnh đạo Sở qua các thời kỳ, trưởng phòng VHTT Lạng Giang và đại diện cho thế hệ trẻ của ngành và trao kỷ niệm chương cho lãnh đạo các ngành, các huyện, thành phố và các cá nhân trong ngành có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp VHTTDL được Bộ trưởng Bộ VHTTDL tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch.

Các hoạt động trên là các hoạt động tiêu biểu nổi bật thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa 28/8 (1945 – 2015) chắc chắn sẽ để lại nhiều tình cảm tốt đẹp, dấu ấn sâu sắc đối với các cán bộ trong ngành, động viên cổ vũ toàn ngành vươn lên thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang giao cho ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh nhà.

Quang Vũ

 

 

;?>