• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5221192
  • Số người đang xem: 15
  • Trong ngày: 2019
  • Trong tuần: 25932
  • Trong tháng: 1388949
  • Trong năm: 4868969
Trang chủ

Tiến tới hội thảo về công tác gia đình tỉnh Bắc Giang

( 12:12 | 10/11/2009 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Theo Kế hoạch của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: đầu tháng 12/2009, sẽ tổ chức Hội thảo cấp tỉnh về công tác gia đình với chủ đề: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của gia đình các dân tộc tỉnh Bắc Giang trong thời kỳ hiện nay.

Để chuẩn bị cho Hội thảo, với chức năng nhiệm vụ làm tham mưu cho Sở VHTTDL quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác gia đình, Phòng Xây dựng nếp sống văn hoá Gia đình trình bầy một số suy nghĩ v/v Kế thừa, phát huy những giá trị văn hoá gia đình truyền thống trong xây dựng gia đình hiện nay.

  1. Những nét chung của văn hoá gia đình truyền thống.

Gia đình Việt Nam truyền thống là một thể chế đã tồn tại hàng trăm năm nay, có nền tảng bền vững được hình thành, phát triển qua quá trình biến đổi lâu dài, sâu sắc trong lịch sử. Gia đình Việt Nam truyền thống chứa đựng giá trị văn hoá, tinh thần phong phú, mang đậm bản sắc dân tộc và hầu như không bị mai một trong những biến cố thăng trầm của lịch sử. Nói đến gia đình Việt nam truyền thống, chúng ta liên tưởng đến hình ảnh “tam, tứ, đại đồng đường”, đó là gia đình có nhiều thế hệ chung sống dưới một mái nhà, tạo bản sắc đặc trưng cho tinh thần cố kết cộng đồng, lối sống trọng tình, trọng nghĩa. Truyền thống gia đình Việt Nam được thể hiện rõ trong gia đạo, gia phong, gia huấn, gia lễ, gia giáo và gia pháp với mục đích: Xây dựng gia đình hoà thuận, êm ấm, tình nghĩa, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân vì tổ ấm gia đình. Gia đình truyền thống coi trọng đông con, nhiều cháu coi đó là một tiêu chí của sự thịnh vượng. Quan hệ trong gia đình được thực hiện theo tôn ty, thứ bậc, người cao tuổi quyết định mọi việc, người ít tuổi hơn phải phục tùng tuân theo. Coi trọng nam quyền, người đàn ông đóng vai trò làm chủ gia đình. Gia đình truyền thống rất coi trọng những giá trị đạo đức: lấy chữ Hiếu làm đầu luôn kính trọng, biết ơn ông, bà, cha, mẹ, thờ phụng tổ tiên, đề cao sự chung thuỷ trong đời sống vợ chồng, tình nghĩa anh em…

Bên cạnh những giá trị tốt đẹp, tích cực của văn hoá gia đình truyền thống thì vẫn còn có những hạn chế, tồn tại: Gia đình thiếu dân chủ, mang nặng tính cực đoan bất bình đẳng, vợ tuyệt đối phải phục tùng chồng, không phát huy được tính độc lập, sáng tạo của các thành viên, nhất là lớp trẻ. Gia đình truyền thống mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, chính quan niệm này đã tạo điều kiện thúc đẩy các hành vi bạo lực gia đình phát sinh, phát triển, trong đó nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Gia đình truyền thống đề cao mẫu hình “ tứ đại đồng đường”, nhưng thực tế sống chung nhiều thế hệ đôi khi đem lại sự bất hoà cho các thành viên (giữa ông bà, cha mẹ với con cái…). Mặt khác, cấu trúc gia đình như vậy sẽ kìm hãm sự năng động, sáng tạo của các thành viên, nhất là khả năng thực hiện chức năng kinh tế của gia đình.

  1. Những định hướng trong xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay.

Thực hiện Chỉ thị 49/CT-TW của Ban Bí thư TW Đảng về xây dựng gia đình Việt nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, công tác xây dựng gia đình cần tập trung theo định hướng cơ bản sau:

Gia đình Việt Nam hiện nay phải kế thừa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đồng thời tiếp thu những tiến bộ của thời đại về gia đình (đó là: sự bình đẳng của các thành viên, tính dân chủ, tính tập thể, các yếu tố tiến bộ văn minh, xu hướng gia đình chỉ có 1 - 2 con). Gia đình hiện nay phải xây dựng trên cơ sở quan hệ bình đẳng, thương yêu, có trách nhiệm chia sẻ gánh vác công việc chung. Mục tiêu của xây dựng gia đình hiện nay phải đạt các tiêu chí: No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc làm cho gia đình thực sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là tổ ấm của mỗi người. Không chỉ bó hẹp trong khuôn khổ trách nhiệm với gia đình mà các thành viên mỗi gia đình Việt Nam cần phải gắn kết với cộng đồng, xây dựng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp để cùng nhau xây dựng xã hội tiến bộ, công bằng, dân chủ, văn minh.

Xây dựng gia đình hiện nay phải gắn với việc phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình và phòng, chống bạo lực trong gia đình, có như vậy mới đảm bảo cho gia đình trở thành nơi an toàn của mỗi người và thực sự là tổ ấm. Xây dựng gia đình hiện nay là trách nhiệm của mỗi người, mọi người, đòi hỏi sự đồng thuận của các thành viên trong gia đình. Kế hoạch xây dựng, củng cố gia đình phải gắn với kế hoạch xây dựng, phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương và của đất nước.

Công Bình

;?>