• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5092937
  • Số người đang xem: 16
  • Trong ngày: 4838
  • Trong tuần: 16200
  • Trong tháng: 1260694
  • Trong năm: 4740714
Trang chủ

33/2015/TT-BCA

( 07:13 | 01/10/2015 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước

 

 

Năm: 
2015
Ngày ký: 
20/07/2015
Ngày HL: 
07/09/2015
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
Files gắn: 
;?>