• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 3568525
  • Số người đang xem: 43
  • Trong ngày: 3657
  • Trong tuần: 15702
  • Trong tháng: 273009
  • Trong năm: 3216302
Trang chủ

Số: 163/BC-SVHTTDL Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch thực hiện phát triển sự nghiệp VHTTDL năm 2015, Kế hoạch phát triển sự nghiệp năm 2016

( 16:20 | 22/10/2015 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Số: 163/BC-SVHTTDL Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch thực hiện phát triển  sự nghiệp VHTTDL năm 2015, Kế hoạch phát triển sự nghiệp năm 2016

Download

 

 

;?>