• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4831713
  • Số người đang xem: 20
  • Trong ngày: 816
  • Trong tuần: 25966
  • Trong tháng: 999470
  • Trong năm: 4479490
Trang chủ

Mua sắm thiết bị cấp cho nhà văn hóa(Trung tâm văn hóa huyện, xã thôn) và Đội thông tin lưu động huyện năm 2015

( 15:54 | 23/10/2015 ) Bản để inGửi bài này qua Email

- Nguồn vốn: CTMTQG văn hóa 2015 và Ngân sách tỉnh năm 2015.

 

Lĩnh vực chuyên môn: 
Thương mại
Loại dự án: 
DA nhóm A
Loại hình tài trợ: 
DA ĐT bằng nguồn vốn ngân sách NN.
Thời gian thực hiện
Bắt đầu: 
01/06/2015
Kết thúc: 
01/07/2015
Tình trạng dự án: 
Hoàn thành
;?>