• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5074317
  • Số người đang xem: 14
  • Trong ngày: 1977
  • Trong tuần: 28823
  • Trong tháng: 1242074
  • Trong năm: 4722094
Trang chủ

Số: 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

( 08:40 | 26/10/2015 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

Năm: 
2015
Ngày ký: 
14/09/2015
Ngày HL: 
14/09/2015
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
;?>