• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2529206
  • Số người đang xem: 17
  • Trong ngày: 3205
  • Trong tuần: 3205
  • Trong tháng: 545064
  • Trong năm: 2176983
Trang chủ

Đề nghị tham gia góp ý vào dự thảo QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL

( 08:13 | 13/11/2015 )

 

Đề nghị tham gia góp ý vào dự thảo QĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL

Tải về

 

 

Cơ quan ban hành: 
Sở VHTTDL
Loại văn bản: 
Góp ý dự thảo
Ngày bắt đầu xin ý kiến: 
12/11/2015 - 08
Xin ý kiến đến ngày: 
20/11/2015 - 08
File gắn: 
;?>