• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5407959
  • Số người đang xem: 12
  • Trong ngày: 1585
  • Trong tuần: 10115
  • Trong tháng: 1575716
  • Trong năm: 5055736
Trang chủ

Ban hành Thông tư quy định về tổ chức lễ hội

( 14:31 | 05/01/2016 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Ngày 22/12/2015, Bộ VHTTDL đã ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức lễ hội.Thông tư gồm 3 chương 16 điều quy định chi tiết một số điều về tổ chức lễ hội tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ; việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng thực hiện theo Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài và các quy định liên quankhác.Thông tư áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoàicó liên quan đến hoạt động tổ chức lễ hội tại Việt Nam.

Thông tư quy định các loại hình lễ hội, yêu cầu về nội dung lễ hội, những quy định cụ thể về cấp giấy phép tổ chức lễ hội; Ban tổ chức lễ hội; chế độ báo cáo tổ chức lễ hội; thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội; tổ chức hoạt động dịch vụ trong khu vực lễ hội; quản lý, thu, chi tiền công đức, tài trợ; tuyên truyền trong lễ hội; đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông trong lễ hội.

Về tổ chức thực hiện, Thông tư quy định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trách nhiệm của Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao.Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2016; kể từ ngàyThông tư có hiệu lực thi hành thì Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23/8/2001 của Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế tổ chức lễ hội và các quy định về tổ chức lễ hội tại Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ hết hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ VHTTDL (Cục Văn hóa cơ sở) để xem xét, điều chỉnh.

Quang Vũ

 

 

 

;?>