• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5048062
  • Số người đang xem: 5
  • Trong ngày: 2568
  • Trong tuần: 2568
  • Trong tháng: 1215819
  • Trong năm: 4695839
Trang chủ

Nhìn lại công tác gia đình năm 2015

( 08:24 | 18/01/2016 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Năm 2015 là năm có nhiều thành công của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, trong đó có sự đóng góp của lĩnh vực gia đình. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh và các huyện, thành phố được quan tâm kiện toàn. BCĐ tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11); tuyên truyền nêu gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 49 – CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư TW Đảng (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết về lĩnh vực gia đình.

Hội thi các Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Bắc Giang năm 2015. Ảnh: Phương Thảo

Các ngành thành viên BCĐ tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, các nội dung của công tác gia đình, gắn với hoạt động của ngành, tiêu biểu như UBMTTQ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn Bắc Giang, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Báo Bắc Giang, Đài phát thanh-Truyền hình tỉnh, Công an tỉnh, các sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội. Ngay từ đầu năm, Sở VHTTDL – cơ quan thường trực BCĐ công tác gia đình tỉnh đã tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác gia đình năm 2015. Đã phối hợp với Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội nghị tập huấn về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước tại tỉnh Bắc Giang với sự tham gia của 33 tỉnh, thành phố phía Bắc. Sở VHTTDL tổ chức 01 lớp tập huấn về Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2011-2015”; 04 lớp tập huấn nội dung nhân rộng mô hình câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, với tổng số gần 1.800 lượt học viên, góp phần nâng cao kiến thức nghiệp vụ cho thành viên BCĐ công tác gia đình, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác gia đình các cấp; chủ nhiệm các câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình trong toàn tỉnh.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 954 CLB phòng, chống bạo lực gia đình với trên 22.500 hội viên, tăng 56 câu lạc bộ và hơn 2.500 hội viên so với năm 2014. Thông qua hoạt động của các CLB đã góp phần giảm thiểu tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, hạn chế nhiều vụ bạo lực gia đình xảy ra. Trên địa bàn toàn tỉnh đã có 186 cơ sở tư vấn, 230 cơ sở khám chữa bệnh, 38 cơ sở bảo trợ xã hội, 75 cơ sở hỗ trợ nạn nhân, 405 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Những cơ sở trên bước đầu đã phát huy vai trò trong việc hỗ trợ các nạn nhân bị bạo lực gia đình. Trong tổng số 232 nạn nhân bị bạo lực gia đình, có 132 trường hợp được tư vấn, đồng thời có 37 nạn nhân đã đến cơ sở khám chữa bệnh, 62 nạn nhân đến địa chỉ tin cậy ở cộng đồng.

Điểm nhấn trong công tác gia đình năm 2015 chính là sự kiện tổ chức thành công Hội thi các câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình tại 03 cụm tại Lục Ngạn, Tân Yên, thành phố Bắc Giang, với sự tham gia của trên 300 diễn viên không chuyên là thành viên các CLB phòng, chống bạo lực gia đình tiêu biểu của 10 huyện, thành phố. Đây là dịp để thành viên các câu lạc bộ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình trong toàn tỉnh. Hội thi đã thành công tốt đẹp, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các ngành, địa phương và đông đảo nhân nhân; nhiều tiết mục đã gây được xúc động, ấn tượng của khán giả, có hiệu quả tuyên truyền tốt.

BCĐ các huyện, thành phố luôn bám sát chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh và BCĐ tỉnh để triển khai thực hiện công tác gia đình của địa phương có hiệu quả. Phối hợp đồng bộ công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình với các phong trào và công tác khác như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với trọng tâm là phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa; phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững; chương trình xóa đói giảm nghèo; công tác đào tạo nghề; công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em...Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền; tiến hành sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch về công tác gia đình; tiến hành điều tra thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực; tham gia Hội thi các câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Bắc Giang năm 2015; duy trì tốt hoạt động của các CLB phòng, chống bạo lực gia đình. Chỉ đạo phòng VHTT, Đài truyền thanh, Trung tâm Văn hóa - Thể Thao cấp huyện và các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác gia đình: đưa trên 600 tin, bài; tổ chức treo trên 3.000 băng zôn, 800 panô, kẻ vẽ 400 biển tường, tổ chức trên 300 buổi tọa đàm với nội dung tuyên truyền về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày gia đình Việt Nam (28/6), Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực gia đình; bình đẳng giới; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật về gia đình. Tiêu biểu làm tốt công tác tuyên truyền như: Thành phố Bắc Giang, các huyện: Lạng Giang, Việt Yên, Tân Yên... Thông qua các hoạt động này nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, góp phần hạn chế xảy ra các vụ bạo lực gia đình.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, công tác gia đình vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Tình hình bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, còn nhiều vụ việc liên quan đến bạo lực diễn ra trong nhiều gia đình nhưng không được phát hiện, giải quyết kịp thời; các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè... còn xảy ra ở một số làng bản; tình trạng ly hôn, sinh con thứ 3 có xu hướng gia tăng. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và phát hiện, xử lý các vụ BLGĐ hiệu quả chưa cao; hoạt động của một số CLB phòng, chống BLGĐ còn hình thức, nội dung còn chưa phong phú, hấp dẫn.

Những hạn chế trên là do công tác tuyên truyền, phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể chưa đồng bộ; đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở cấp huyện và cấp xã chủ yếu là kiêm nhiệm. Mặt khác, cơ chế thị trường tác động không nhỏ đến tâm lý và đời sống gia đình; tình trạng mất bình đẳng giới, tâm lý e ngại, giấu giếm của các nạn nhân bị bạo lực nên việc phát hiện, giải quyết các vụ BLGĐ gặp nhiều khó khăn. Kinh phí dành cho công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình ở cấp huyện và cấp xã còn thấp, nhiều nơi chưa có kinh phí phân bổ trong kế hoạch chi ngân sách của địa phương.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2016, Sở VHTTDL tiếp tục tham mưu, xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình đối với cấp huyện, cấp xã và các CLB. Hỗ trợ tài liệu, kinh phí cho các địa phương triển khai các mô hình, đề án về lĩnh vực gia đình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật PCBLGĐ và các văn bản pháp luật có liên quan, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh về công tác gia đình và PCBLGĐ./.

Lan Hương

 

 

 

 

;?>