• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5087513
  • Số người đang xem: 43
  • Trong ngày: 6250
  • Trong tuần: 10776
  • Trong tháng: 1255270
  • Trong năm: 4735290
Trang chủ

Công tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch - Một năm nhìn lại

( 09:14 | 18/01/2016 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, cũng là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước và tỉnh Bắc Giang. Một năm bộn bề công việc, với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục có nhiều khởi sắc, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2016 và các năm tiếp theo.

Hội nghị tổng kết công tác VHTTDL năm 2015. Ảnh: Đông Giang

Quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ VHTTDL, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm của ngành; năm 2015, Sở VHTTDL đã tham mưu xây dựng Chương trình hành động số 75-CTr/TU ngày 20/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triểnbền vững đất nước. Theo đó, xác định rõ mục tiêu, lộ trình thực hiện và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyếtsố 33-NQ/TW, Nghị quyết số 102/NQ-CP và Chương trình hành động số 75-CTr/TU. Tham mưu xây dựngĐề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015- 2020, định hướng đến năm 2030với tổng kinh phí thực hiện gần hai nghìn tỷ đồng từ ngân sách T.Ư, địa phương và xã hội hóa.Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, hoàn thành xây dựng Nhà thi đấu đa năng, Trường Năng khiếu thể thao tỉnh, Sân vận động đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn I). Ngoài ra, xây dựng 2 nhà văn hóa phục vụ công nhân tại Khu công nghiệp Quang Châu (Việt Yên) và Song Khê (TP Bắc Giang)... ; Ban hành Đề án vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức của Sở VHTTDL; Đề án tinh giản biên chế 2015-2021; Quy chế quản lý và sử dụng biểu trưng (Logo) tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Giang; Hướng dẫn thực hiện công nhận và khen thưởng các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang... Các chương trình, đề án, kế hoạch trên đã được tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, sức khoẻ cho nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn năm 2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu xây dựng Kế hoạch cụ thể tổ chức hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2015), 40 năm Ngày phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), 125 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915-01/7/2015),kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Bắc Giang (10/10/1890-10/10/2015) và các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng… Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp của ngành tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tuyên truyền về biển đảo, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các hoạt động trưng bày bảo tàng, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá, trưng bày triển lãm giới thiệu sách, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật phục nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động tuyên truyền được hướng dẫn, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, là dịp sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc trong tỉnh. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng; cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản văn hóa tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Năm 2015, Chủ tịch nước ra quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cho 17 nghệ nhân tỉnh Bắc Giang; Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định xếp hạng di tích chùa Vĩnh Nghiêm (xã Trí Yên, Yên Dũng) là di tích quốc gia đặc biệt; công nhận Hương án chùa Khám Lạng (Lục Nam) là bảo vật quốc gia; lễ hội Đền Suối Mỡ- xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam; nghi lễ Then của người Tày, người Nùng tỉnh Bắc Giang; Lễ hội Đình Vồng- xã Song Vân, huyện Tân Yên; lễ hội Y Sơn- xã Hoà Sơn, Hiệp Hòa được đưa vào danh mục di sản phi vật thể quốc gia. Sở VHTTDL đã chỉ đạo tổ chức thành công Liên hoan nghệ thuật hát Chầu văn tỉnh Bắc Giang lần thứ I năm 2015 thu hút 300 cung văn, thanh đồng đến từ 10 huyện, thành phố trong tỉnh và 5 CLB hát văn, hầu đồng đến từ Hà Nội, Lạng Sơn và Bắc Ninh. Các nghệ nhân đã trình diễn 75 giá đồng và tiết mục hát chầu vănnhằm bảo tồn, tôn vinh, phát huy nghệ thuật văn hóa dân gian mang đậm mầu sắc tín ngưỡng trong kho tàng di sản văn hóa Việt Nam, đồng thời giáo dục truyền thống tinh thần yêu nước và quý trọng các giá trị văn hóa quý báu của dân tộc, đem đến cho quần chúng nhân dân một cái nhìn đúng đắn, sâu sắc hơn về nghệ thuật hát chầu văn, góp phần vào cuộc vận động UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Di sản văn hóa- từ Phủ Lạng Thương đến thành phố Bắc Giang”, Hội nghị tập huấn về “Nhận diện biểu tượng, sản phẩm, linh vật trong di tích truyền thống” và chỉ đạo công tácthống kê các biểu tượng, sản phẩm linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam tại 678 di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động thể dục thể thao quần chúng được tổ chức sôi nổi gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tổ chức thành công Ngày chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân năm 2015, thu hút gần 150.000 người của 200/230 xã, phường, thị trấn tham gia. Năm 2015, Sở VHTTDL đã tổ chức 135 giải thể thao cấp huyện, thành phố, ngành; 1.914 giải thể thao cấp xã, phường, tỷ lệ người tập thể thao thường xuyên đạt trên 30%. Toàn tỉnh hiện có trên 51.600 gia đình thể thao, 1.880 Hội, CLB thể thao. Công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên được quan tâm và đầu tư đúng mức. Năm 2015 đã tham gia thi đấu 46 giải đạt 140  huy chương các loại. Tiêu biểu có các VĐV Hoàng Thị Trà My, Đinh Văn Đức, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thị Đào của tỉnh Bắc Giang tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu giải vô địch đá cầu thế giới tại Italy đạt 3 Huy chương Vàng; VĐV Nguyễn Thị Mai Hưng giành ngôi vô địch cờ vua Đông Nam Á; VĐV Vũ Thị Trang đạt chuẩn tham gia thi đấu cầu lông Olimpic 2016…

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình Phát triển Du lịch tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 2011-2015) đã hoàn thành cơ bản các qui hoạch khu, điểm du lịch, tạo tiền đề phát triển những năm tới. Các sản phẩm du lịch dần hình thành, chất lượng dịch vụ du lịch ngày càng tăng. Công tác quản lý Nhà nước về du lịch được tăng cường, nguồn nhân lực du lịch ngày càng nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển. Hệ thống các cơ sở lưu trú tăng nhanh, trong đó có khách sạn Mường Thanh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn 4 sao. Năm 2015, khách nội địa đạt trên 400.000 lượt, khách quốc tế đạt 8.300 lượt, doanh thu đạt 262 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 18 doanh nghiệp du lịch đang hoạt động thường xuyên, trong đó có 3 doanh nghiệp được Tổng cục Du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xâydựng đời sống văn hóa” tiếp tục phát triển sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Năm 2015, đã có trên 70% làng, bản, khu phố văn hóa cấp huyện, 86% hộ gia đình văn hóa, 75% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 19% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 46% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Đã tổ chức thành công Liên hoan các làng văn hóa tiêu biểu tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất năm 2015, thu hút gần 300 diễn viên, nhạc công đến từ 10 đơn vị là các thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu của các huyện, thành phố. Qua đây, góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng làng, bản, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn tỉnh phát huy hiệu quả trong đời sống xã hội, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, loại bỏ dần những lỗi thời, lạc hậu, hình thành nếp sống mới văn minh, tiến bộ.

Công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Năm 2015, Sở VHTTDL đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 01 lớp tập huấn về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 gắn với Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” tại tỉnh Bắc Giang với sự tham gia của 33 tỉnh, thành phố phía Bắc. Đến nay, toàn tỉnh đã có 954 CLB phòng, chống bạo lực gia đình được thành lập với trên 22.500 hội viên, 186 cơ sở tư vấn, 230 cơ sở khám chữa bệnh, 38 cơ sở bảo trợ xã hội, 75 cơ sở hỗ trợ nạn nhân, 405 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Đặc biệt, Sở VHTTDL đã tổ chức thành công Hội thi các câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình tại 03 cụm trên địa bàn toàn tỉnh (Lục Ngạn, Tân Yên, thành phố Bắc Giang) với sự tham gia của 300 diễn viên không chuyên là thành viên các CLB phòng, chống bạo lực gia đình tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh. Hội thi tổ chức thành công tốt đẹp, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các ngành, địa phương và đông đảo nhân nhân, đồng thời là dịp để thành viên các câu lạc bộ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình trên toàn tỉnh.

Bước sang năm 2016, phát huy những kết quả đã đạt được, ngành VHTTDL tiếp tục tham mưu xây dựng Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang và Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020; Đề án bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang và Đề án bảo tồn và phát huy di sản Quan họ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016- 2020, tầm nhìn 2030; Quy định chế độ đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh (thay thế Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND). Tăng cường công tác quản lý Nhà nước và chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2016./.

Nguyễn Thế Chính

 

 

 

;?>