• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5074277
  • Số người đang xem: 9
  • Trong ngày: 1937
  • Trong tuần: 28783
  • Trong tháng: 1242034
  • Trong năm: 4722054
Trang chủ

Số: 06/QĐ-BVHTTDL

( 09:34 | 28/01/2016 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Về việc tổ chức Hội nghị-Hội thảo nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở

Năm: 
2016
Ngày ký: 
04/01/2016
Ngày HL: 
04/01/2016
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
Files gắn: 
;?>