• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5074370
  • Số người đang xem: 8
  • Trong ngày: 2030
  • Trong tuần: 28876
  • Trong tháng: 1242127
  • Trong năm: 4722147
Trang chủ

Số: QĐ 356/QĐ-BVVHTTDL

( 07:43 | 26/02/2016 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Về việc Công bố danh mục VB QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL đến ngày 31/12/2015

 

 

Năm: 
2016
Ngày ký: 
26/01/2016
Ngày HL: 
26/01/2016
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
Files gắn: 
;?>