• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4339611
  • Số người đang xem: 38
  • Trong ngày: 6135
  • Trong tuần: 36319
  • Trong tháng: 507368
  • Trong năm: 3987388
Trang chủ

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành TDTT (27/3/1946 – 27/3/2016)

( 15:06 | 09/03/2016 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh nền Thể dục thể thao Cách mạng

Định hướng phát triển thể dục thể thao

Đối với lĩnh vực TDTTtrong đời sống xã hội, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm định hướng về quan điểm và mục tiêu phát triển. Thời kỳ vận động cách mạng giải phóng dân tộc, Đảng quan tâm đến TDTTnhư một vũ khí đấu tranh, một phương tiện tập hợp lực lượng, giác ngộ quần chúng, nhất là thanh niênvùng lên tham gia đấu tranh đánh đuổi thựcdân Pháp, phát xít Nhật, giải phóng dân tộc. Ngay từ năm 1941, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh và Mặt trận Việt Minh đã nêu lên những định hướng đầu tiên về quan điểm, chính sách TDTTcủa chính quyền cách mạng. “Chương trình Việt Minh” công bố tháng 10/1941 (được bổ chính tháng 3/1944) đề cập một hệ thống chính sách của nước Việt Nam mới,trong đó có nội dung về TDTT: “Khuyến khích và giúp đỡ nền thể dục quốc dân, làm cho nòi giống ngày càng thêm mạnh” và “Trẻ em được Chính phủ đặc biệt săn sóc về thể dục, trí dục và đức dục”.Ngay sau ngày Cách mạng thành công,Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa lãnh đạo nhân dân chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, vừa quan tâm khắc phục nạn yếu, tức là sức khỏe sút kém của nhân dân, hậu quả của chế độ thực dân, phong kiến áp bức, bóc lột kéo dài, trực tiếp là nạn đói và chiến tranh. Trong hoàn cảnh đó, dù công việc lãnh đạo đất nước vô cùng bề bộn, nhưng với trí tuệ siêu việt, tinh thần cách mạng và tầm nhìn xa trông rộng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho công tác TDTTmột mối quan tâm đặc biệt.Từ yêu cầu của thực tế và định hướng chính sách đã nêu trên, đặt ra nhiệm vụ sớm xây dựng và phát triển nền TDTTcủa chế độ mới để góp phần bồi bổ sức khỏe của nhân dân, cải tạo nòi giống. Do vậy, phải thành lập cơ quan lãnh đạo, chỉ huy về TDTTquốc gia.

Thiết lập Nha Thể dục Trung ương trong Bộ Thanh niên

Trung tuần tháng 12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh giao cho ông Dương Đức Hiền, Bộ trưởng Bộ Thanh niên trong Chính phủ lâm thời, chuẩn bị thành lập tổ chức cơ quan thể dục thể thao trung ương. Ông Dương Đức Hiền đã gặp gỡ, họp mặt một số người hoạt động thể dục thể thao trước đây để bàn việc lập cơ quan thể dục thể thao của Chính quyền Cách mạng. Nòng cốt giúp ông Dương Đức Hiền trong việc tổ chức ban đầu là các ông Hà Đức Toàn, Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Huy Khôi, Nguyễn Văn Phú, Trần Văn Dzị, Lê Văn Lãng…Ngày 30/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Liên hiệp lâm thời ký Sắc lệnh số 14 thiết lập tại Bộ Thanh niên một Nha Thể dục Trung ương. Sắc lệnh số 14 là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập cơ quan quản lý nhà nước về TDTT, khai sinh nền thể dục thể thao của chế độ mới.Việc thành lập Nha Thể dục Trung ương mở đầu một thời kỳ mới trong lịch sử TDTTViệt Nam – thời kỳ hình thành, xây dựng và phát triển nền TDTTcách mạng.

Thiết lập Nha Thanh niên và Thể dục trong Bộ Quốc gia Giáo dục

Ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ mới ký Sắc lệnh số 38 về việc thiết lập trong Bộ Quốc gia Giáo dục một Nha Thanh niên và Thể dục, gồm Phòng Thanh niên Trung ương và Phòng Thể dục Trung ương.Sắc lệnh số 38 có mục đích chủ yếu là để chuyển đổi về tổ chức, hợp nhất cơ quan Thanh niên với cơ quan Thể dục đặt trong Bộ Quốc gia Giáo dục. Do vậy, Sắc lệnh số 38 tiếp tục việc thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Sắc lệnh số 14. Điều này được cụ thể hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật tiếp theo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh hô hào đồng bào tập thể dục

Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cũng là người khai sinh nền TDTTcủa chế độ mới. Chỉ trong vòng ba tháng,Người đã ký ban hành hai Sắc lệnh xây dựng nền TDTTcách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn trực tiếp động viên toàn dân tập thể dục. Cùng thời điểm công bố Sắc lệnh số 38, báo “Cứu quốc”, cơ quan tuyên truyền,tranh đấu của Tổng bộ Việt Minh, trong số 119, ra ngày 27/3/1946, đã đăng trang trọng ở trang nhất lời hô hào tập thể dục của Người:

Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công.

Mỗi một người dân yếu ớt tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần; mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe.

Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì, gái trai, già trẻ, ai cũng nên làm và ai cũng làm được.

Mỗi người lúc ngủ dậy, tập ít phút thể dục, ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ.

Như vậy thì sức khỏe.

Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục.

Tự tôi ngày nào cũng tập.

Trong dịp này, bài “Sức khỏe và Thể dục” còn được đăng trên báo “ Việt Nam Khỏe – Cơ quan vận động phổ thông TDTTcủa Nha Thể dục Trung ương Việt Nam” số 1, ngày 30/3/1946, và phổ biến nhanh chóng đến cơ quan TDTTcác cấp, trong các ngày Hội khỏe địa phương, cổ vũ mạnh mẽ phong trào “Khỏe vì nước” mới phát triển trong các tầng lớp nhân dân.Bài viết với lời hô hào thiết tha, đầy lòng yêu nước thương nòi và tính nhân văn cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt cơ sở quan điểm, tư tưởng soi sáng vị trí công tác TDTTtrong sự nghiệp cách mạng. Lời hô hào có sức mạnh định hướng, dẫn dắt và cổ vũ xuyên suốt thời gian.Với sự kiện có ý nghĩa lịch sử và truyền thống đó, sau này, từ năm 1991, ngày 27/3 hàng năm được Nhà nước lấy làm “Ngày Thể thao Việt Nam”.

Trường Giang

(Tổng hợp)

 

 

 

;?>