• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5039990
  • Số người đang xem: 37
  • Trong ngày: 4639
  • Trong tuần: 26669
  • Trong tháng: 1207747
  • Trong năm: 4687767
Trang chủ

Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016

( 16:19 | 15/03/2016 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Thực hiện Công văn số 267/BVHTTDL-GĐ ngày 26/01/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016; công văn số 538/UBND-VX ngày 07/3/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm;ngày 18/02/2016, Ban Chỉ đạo công tác Gia đình tỉnh đã có văn bản số 122/BCĐ hướng dẫn các ngành thành viên BCĐ tỉnh, BCĐ công tác gia đình các huyện, thành phố hướng dẫn cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền trực quan cổ động, tổ chức tọa đàm, mít tinh, diễn đàn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT... hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3từ ngày 01 đến 29/3/2016 trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuyên truyền trực quan nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2016

Tập trung cao điểm trong tuần lễ hạnh phúc (từ ngày16-22/3/2016). Các hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội về ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực để đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng,kế thừa truyền thống tốt đẹp, tiếp thu có chọn lọccác giá trị mới,tiến bộ, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắccủa gia đình Việt Nam, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tích cực góp phần xây dựng cộng đồng hạnh phúc.

Căn cứ Công văn số 122/BCĐ, ngày 18/02/2016 của Ban chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh về Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc năm 2016; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch số 19/KH-SVHTTDL, ngày 18/02/2016 về việc tổ chức truyên truyền nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2016; cụ thể là tổ chức in, treo 02 panô tấm lớn tại đầu đường Nguyễn Văn Cừ và đường Hùng Vương, 16 panô tranh cổ động khẩu hiệu tuyên truyền và 18 cờ chuốitrên dàn panô tại tại khu Trung tâm Hội nghị tỉnhvới các khẩu hiệu tuyên truyền chính: Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3; Hãy hành động vì mục tiêu: Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh;Hãy tạo ra một môi trường sống và làm việc hạnh phúc hơnTại các huyện, thành phố trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, văn hóa, văn nghệ... tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Tổ chức treo trên 200 băng vượt đường, pano và khẩu hiệu tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thôn, bản, tổ dân phố thiết thực phù hợp với đặc điểm của ngành, địa phương, tiêu biểu là các huyện: Yên Dũng, Tân Yên, Lạng Giang, Lục Ngạn, Sơn Động... và thành phố Bắc Giang.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2016 của Việt Nam: “Yêu thương và chia sẻ”chúng ta hãy yêu thương và chia sẻ cùng nhau trong gia đình, trong dòng tộc, trong mỗi cộng đồng dù lớn hay nhỏ; giữa những người bạn, người đồng chí trong mỗi đơn vị, cơ quan, trường học…bằng những hành động thiết thực nhất, góp phần đem lại hạnh phúc cho chính bản thân, gia đình, cộng đồng và phát triển an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Nguyễn Đắc Hồng

 

 

 

;?>