• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5392220
  • Số người đang xem: 13
  • Trong ngày: 3574
  • Trong tuần: 31032
  • Trong tháng: 1559977
  • Trong năm: 5039997
Trang chủ

Phương Sơn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

( 17:35 | 19/04/2016 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Sau ba năm thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh về việc “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” và Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 của UBND tỉnh Quy định “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”, việc cưới, việc tang, lễ hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, xuất hiện một số địa phương thực hiện tốt, trong đó có xã Phương Sơn, huyện Lục Nam.

Phương Sơn là một xã miền núi cách trung tâm huyện Lục Nam 07km về phía Tây, với diện tích đất tự nhiên vào khoảng 820,5 ha, trong đó 330 ha đất nông nghiệp, có chợ Sàn, đường quốc lộ 31 và đường sắt Hà Lạng chạy qua thuận tiện cho việc giao thương hàng hóa. Sản lượng lương thực hàng năm ước đạt 2.400 tấn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/người/năm. Xã có 09 thôn và 01 khu phố, 100% thôn, phố đều xây dựng quy ước, hương ước đưa các hoạt động đi vào nền nếp. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển, các câu lạc bộ, tổ liên gia tự quản và các dịch vụ văn hóa phát triển theo hướng tích cực. Năm 2015, có 08/10 đơn vị đạt làng, khu phố văn hóa, 4/4 cơ quan đạt chuẩn văn hóa, 87,2% gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo còn 7,1 %, hộ cận nghèo 6.1%. Toàn xã có 05 dân tộc anh em sinh sống, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và từng bước phát triển.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ phong trào TDĐKXDĐSVH toàn tỉnh năm 2016. Ảnh: Đắc Nhẫn

Thực hiện Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND, ngay từ năm 2013, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết để thực hiện tại địa phương; tổ chức tuyên truyền tới các Chi, Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân; đồng thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các thôn, phố, đơn vị ký cam kết thực hiện, nhất là cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện. Tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua thực hiện nếp sống văn minh lồng ghép với các phong trào khác ở địa phương như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ... Thông qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác được cán bộ, nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện có hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Từ năm 2013-2015, 100% cán bộ, đảng viên khi gia đình tổ chức việc cưới, việc tang đều báo cáo với các tổ chức quản lý, thực hiện văn minh tiết kiệm, không phô trương, lãng phí; lễ hội bảo tồn, phát huy phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, thực hiện đúng quy định, đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Cho đến nay, đa số các hộ gia đình và dòng họ đều thực hiện nghiêm túc quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Năm 2014, xã có 86 đám cưới, năm 2015 có 92 đám cưới đều được tổ chức an toàn, tiết kiệm, chỉ  trong một ngày. Số lượng khách mời không quá so với qui định, thực hiện không mời thuốc lá. Trong việc tang, năm 2014, toàn xã có 37 đám tang, năm 2015 có 24 đám tang, đều do các thôn, phố và gia đình tổ chức chu đáo, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, không kéo dài thời gian, không còn hủ tục lạc hậu như: chống gậy, đi giật lùi, đội mũ rơm, chèo đò, thực hiện quy định của địa phương chỉ dùng băng nhạc thay cho  bát âm. Không mời khách ăn cơm trong đám tang, không để người chết quá 36 tiếng và được an táng tại nghĩa trang nhân dân hoặc đi hỏa táng, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiết kiệm về kinh tế, tổ chức trang trọng, đúng thuần phong mỹ tục ở địa phương.

Toàn xã có 12 lễ hội như: Lễ hội Đình làng Kẻn; lễ hội Đình Phương Lạn; lễ hội Chùa Sàn; lễ hội Chùa Vân Sơn… Các lễ hội đều được tổ chức chu đáo, thời gian diễn ra từ 1 đến 1,5 ngày, giao cho 02 Ban văn hoá liên thôn, phối hợp với các thôn, phố đứng ra tổ chức, nội dung gồm 02 phần: Phần lễ và phần hội. Không có hiện tượng mê tín, dị đoan, người tham gia lễ hội với mong muốn cầu may, cầu tài, cầu lộc, cầu bình an; giữ gìn an ninh trật tự, không cờ bạc. Tiền lễ, tiền công đức được sử dụng công khai, dân chủ, đúng mục đích, không có biểu hiện vụ lợi cá nhân. Thông qua các hoạt động trong lễ hội góp phần tăng cường mối đoàn kết trong cộng đồng, dòng họ và gia đình.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội ở xã Phương Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của người dân ngày càng được nâng lên, các hủ tục lạc hậu dần được xóa bỏ, tiết kiệm hơn. Các hoạt động đều được tổ chức trong thời gian ngắn và gọn nhẹ phù hợp làm cho nhân dân cảm thấy tiết kiệm, ít phiền hà. Từ đó tinh thần đoàn kết cộng đồng ngày càng gắn bó, góp phần làm giảm các tệ nạn xã hội, đời sống tinh thần trong nhân dân ngày được nâng cao. Có được kết quả tích cực trên trên là do sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các đoàn thể nhân dân, sự hưởng ứng tham gia và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân xã Phương Sơn, huyện Lục Nam./.

Đắc Dũng

 

 

 

 

 

;?>