• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4341846
  • Số người đang xem: 16
  • Trong ngày: 639
  • Trong tuần: 639
  • Trong tháng: 509603
  • Trong năm: 3989623
Trang chủ

Số: 341/QĐ-SVHTTDL

( 13:51 | 05/08/2016 ) Bản để inGửi bài này qua Email

V.v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Chèo tỉnh Bắc Giang

 

 

Năm: 
2016
Ngày ký: 
09/05/2016
Ngày HL: 
09/05/2016
Cơ quan BH: 
VB của tỉnh
Files gắn: 
;?>