• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 5058124
  • Số người đang xem: 13
  • Trong ngày: 3354
  • Trong tuần: 12630
  • Trong tháng: 1225881
  • Trong năm: 4705901
Trang chủ

Số: 342/QĐ-SVHTTDL

( 13:53 | 05/08/2016 ) Bản để inGửi bài này qua Email

V.v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Bắc Giang

 

 

Năm: 
2016
Ngày ký: 
09/05/2016
Ngày HL: 
09/05/2016
Cơ quan BH: 
VB của Sở VH
Files gắn: 
;?>