• Kể từ 01/3/2019 Địa chỉ trang thông tin Sở VHTTDL Bắc Giang đăng nhập theo địa chỉ https://svhttdl.bacgiang.gov.vn
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 4129586
  • Số người đang xem: 42
  • Trong ngày: 3508
  • Trong tuần: 3508
  • Trong tháng: 297343
  • Trong năm: 3777363
Trang chủ

Số: 343/QĐ-SVHTTDL

( 13:56 | 05/08/2016 ) Bản để inGửi bài này qua Email

V.v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm PHP&CB tỉnh Bắc Giang

 

Năm: 
2016
Ngày ký: 
09/05/2016
Ngày HL: 
09/05/2016
Cơ quan BH: 
VB của tỉnh
Files gắn: 
;?>